Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ năm 2023

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 05/8/2023, Ban Quản lý Đào tạo phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ năm 2023.

Đợt bảo vệ luận văn lần này có 11 học viên thuộc chuyên ngành Quản lý công lớp HC25.T7. Các học viên đã hoàn thành các môn học theo quy định của chương trình đào tạo và có 06 tháng nghiên cứu, đi thực tế và viết luận văn dưới sự hướng dẫn của các phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực mà học viên đã chọn nghiên cứu. Sau khi các học viên hoàn thành luận văn, dưới sự đồng ý của người hướng dẫn khoa học, các học viên hoàn thiện thủ tục bảo vệ luận văn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý Đào tạo phối hợp với Phân viện Học viện khu vực Miền Trung tổ chức cho các học viên bảo vệ đề tài trước Hội đồng chấm luận văn.

Tham gia Hội đồng gồm có các nhà khoa học là Lãnh đạo và giảng viên thuộc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung cùng với các nhà khoa học đến từ Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty VGS Holding, Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị.

Sau 01 ngày nghiêm túc làm việc, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung đã tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn trực tiếp cho 11 học viên bảo vệ luận văn tại trụ sở ở thành phố Huế. Các buổi làm việc diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, tất cả các học viên đã được các Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Ban Quản lý Đào tạo hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia công nhận học vị thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công cho các học viên.

Một số hình ảnh:

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Đình Chín – Phó Giám đốc Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Đình Chín – Phó Giám đốc Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Hoàng Sỹ Nguyên – Trưởng Khoa Quản trị nhân lực và Quản trị văn phòng, Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Hoàng Sĩ Nguyên – Trưởng Khoa Quản trị nhân lực và Quản trị văn phòng, Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Văn Trân – Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Văn Trân – Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Hải Định - Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Hải Định – Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung - Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung – Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Quang Tuệ – Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Quang Tuệ – Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Thị Thu Huyền – Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Thị Thu Huyền – Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Nguyễn Đình Thuận – Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng nhận xét luận văn của học viên

TS. Nguyễn Đình Thuận – Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng nhận xét luận văn của học viên

TS. Phạm Thế Kiên - Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị nhận xét luận văn của học viên

TS. Phạm Thế Kiên – Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Văn Thăng –  Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Văn Thăng – Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Thị Hồng Minh – Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Thị Hồng Minh – Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Tôn Đức Sáu – Công ty VGS Hoiding nhận xét luận văn của học viên

TS. Tôn Đức Sáu – Công ty VGS Hoiding nhận xét luận văn của học viên

14

16

17

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Tin bài: Phòng QLKH,KT&TV

Comments are closed.