Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ tháng 12 năm 2023

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 22/12/2023, Ban Quản lý đào tạo phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức thành công các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ tháng 12 năm 2023.

Đợt bảo vệ luận văn lần này có 10 học viện thuộc chuyên ngành Quản lý công (lớp HC25.T7 và HC26.T6). Học viên đã hoàn thành các môn học theo quy định của chương trình đào tạo; có 06 tháng nghiên cứu, đi thực tế và viết luận văn dưới sự hướng dẫn của các phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực mà các học viên đã chọn nghiên cứu. Sau khi các học viên hoàn thành luận văn, dưới sự đồng ý của người hướng dẫn khoa học, các học viên hoàn thiện thủ tục bảo vệ luận văn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý đào tạo phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức cho các học viên bảo vệ đề tài trước Hội đồng chấm luận văn.

Tham gia Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ có các nhà khoa học là Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia; Lãnh đạo và giảng viên thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung cùng các nhà khoa học đến từ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế; Trường Đại học Luật, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Huế.

Tại mỗi Hội đồng đánh giá, các học viên trình bày tóm tắt nội dung luận văn theo thời gian quy định nghiêm túc, tự tin và trả lời đầy đủ câu hỏi của các phản biện và thành viên hội đồng nêu ra. Hội đồng đánh giá tiến hành thảo luận và đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức để các luận văn được hoàn thiện hơn.

Sau 01 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc và đúng quy chế, các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Theo các Hội đồng đánh giá, luận văn thạc sĩ các học viên trình bày trước hội đồng đều rõ ràng, khoa học, có tính sáng tạo và đạt yêu cầu. Đề nghị Ban Quản lý đào tạo và các học viên hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia công nhận học vị thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công cho các học viên.

Một số hình ảnh:

ThS. Trần Thị Thúy Loan, Đại diện Cơ sở đào tạo công bố Quyết định thành lập  Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

ThS. Trần Thị Thúy Loan, Đại diện Cơ sở đào tạo công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

2

3

Các học viên trình bày tóm tắt luận văn

Các học viên trình bày tóm tắt luận văn

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Văn Trân, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung  nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Văn Trân, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế nhận xét luận văn của học viên

PGS. TS. Trần Xuân Bình, Trung tâm Khoa học, XHNV, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

PGS. TS. Trần Xuân Bình, Trung tâm Khoa học, Xã hội Nhân văn, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Thị Hồng Minh, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế  nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Thị Hồng Minh, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Nguyễn Thanh Tuấn, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Nguyễn Thanh Tuấn, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Hải Định, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung  nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Hải Định, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Thị Thu Huyền, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung  nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Thị Thu Huyền, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Quang Tuệ, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung  nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Quang Tuệ, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhận xét luận văn của học viên

17

18

19

22

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Tin bài: Phòng QLKH,KT&TV

Comments are closed.