Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ tháng 7 năm 2023

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 01-02/7/2023 Ban Quản lý đào tạo phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ tháng 7 năm 2023.

Đợt bảo vệ luận văn lần này có 22 học viên thuộc chuyên ngành Quản lý công lớp HC25.T2. Các học viên đã hoàn thành các môn học theo quy định của chương trình đào tạo và có 06 tháng nghiên cứu, đi thực tế và viết luận văn dưới sự hướng dẫn của các phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực mà học viên đã chọn nghiên cứu. Sau khi các học viên hoàn thành luận văn, dưới sự đồng ý của người hướng dẫn khoa học, các học viên hoàn thiện thủ tục bảo vệ luận văn theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý đào tạo phối hợp với Phân viện Học viện khu vực Miền Trung tổ chức cho các học viên bảo vệ đề tài trước Hội đồng chấm luận văn.

Tham gia Hội đồng gồm có các nhà khoa học là Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia; Lãnh đạo và giảng viên thuộc Phân viện Học viện khu vực Miền Trung cùng với các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị khu vực III, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty VGS Holding, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, VNPT Thừa Thiên Huế.

Sau 02 ngày nghiêm túc làm việc, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung đã tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn trực tiếp cho 22 học viên bảo vệ luận văn tại trụ sở ở thành phố Huế. Các buổi làm việc diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, tất cả các học viên đã được các Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Ban Quản lý đào tạo hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia công nhận học vị thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công cho các học viên.

Một số hình ảnh:

PGS. TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét luận văn của học viên

8

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Đình Chín – Phó Giám đốc Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Đình Chín – Phó Giám đốc Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Văn Trân – Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Văn Trân – Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Hoàng Sỹ Nguyên – Trưởng Khoa Quản trị nhân lực và Quản trị văn phòng,  Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Hoàng Sĩ Nguyên – Trưởng Khoa Quản trị nhân lực và Quản trị văn phòng,
Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS.Vũ Hoàng Mạnh Trung - Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung – Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Đặng Thị Đào Trang – Lãnh đạo Khoa Hành chính và Pháp luật, Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Đặng Thị Đào Trang – Lãnh đạo Khoa Hành chính và Pháp luật, Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Thị Thu Huyền – Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Thị Thu Huyền – Phân viện Học viện KVMT nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS.Lê Văn Đính – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Lê Văn Đính – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III nhận xét luận văn của học viên

TS.Nguyễn Thị Châu – Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Nguyễn Thị Châu – Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế nhận xét luận văn của học viên

PGS. TS.Trương Tấn Quân – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Trương Tấn Quân – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
nhận xét luận văn của học viên

TS. HồThắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế nhận xét luận văn của học viên

TS.Hoàng Hồng Hiệp  - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận xét luận văn của học viên

TS. Hoàng Hồng Hiệp – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận xét luận văn của học viên

22

23

24

25

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Tin bài: Phòng QLKH,KT&TV

Comments are closed.