Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ lớp năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng Ban cán sự lớp đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý lớp năm học 2022 – 2023

Sáng ngày 28/12/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung (trụ sở tại Quảng nam) tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ lớp năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng Ban cán sự lớp đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý lớp năm học 2022 – 2023. Chương trình được thực hiện theo Kế hoạch số 189/KH-PVMT ngày 15/12/2023 của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung.

Tham dự Hội nghị có sự tham dự của: TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện cùng hơn 60 sinh viên là Ban cán sự các lớp đại học chính quy thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung gửi lời cảm ơn sự nhiệt tình, cố gắng của các sinh viên làm Ban cán sự lớp trong thời gian vừa qua. TS. Trần Đình Chín cho biết, Ban cán sự lớp chính là cầu nối giữa sinh viên với Phân viện. Trong thời gian qua, Ban cán sự lớp đã phát huy được vai trò, trách nhiệm và có nhiều đóng góp tích cực trong việc quản lý lớp, tham gia các hoạt động của Phân viện tổ chức.

Tại Hội nghị tập huấn cán bộ lớp, đại diện Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên tổng kết hoạt động của Ban cán sự lớp năm học 2022 – 2023 và trình bày phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024. Trong buổi tập huấn, các bạn sinh viên đã được nghe những kiến thức cơ bản liên quan đến Ban cán sự lớp như: (1) Quy chế đào tạo, quy chế công tác sinh viên và các hoạt động hỗ trợ sinh viên; (2) Một số kỹ năng, nghiệp vụ, cách giải quyết những tình huống thường xảy ra trong quá trình tổ chức điều hành lớp sinh viên, các hoạt động tập thể; (3) Phương thức tập hợp đội, nhóm; nắm bắt và định hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên qua các diễn đàn điện tử, blog, forum, trang mạng xã hội; (4) Hướng dẫn kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể.

Hội nghị tập huấn là dịp để tổng kết các hoạt động của Ban cán sự lớp nhằm giúp các em có thể hiểu rõ, hiểu đúng nhiệm vụ cũng như tìm ra những khó khăn và vướng mắc trong việc truyền tải thông tin, triển khai các nhiệm vụ đến các bạn sinh viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và nghiệp vụ của đội ngũ Ban cán sự các lớp, tìm ra được phương thức hoạt động có hiệu quả đáp ứng tốt yêu cầu triển khai công tác trong năm học mới của Phân viện đã đề ra.

Trong năm học 2022 – 2023, 100% sinh viên toàn Phân viện nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định của Phân viện, các phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng nâng cao, được Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện đánh giá cao. Trong đó, Ban cán sự lớp có đóng góp tích cực và giữ vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động này. Để khích lệ và động viên Ban cán sự lớp đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý lớp, TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Miền Trung đã trao Giấy khen của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho 02 sinh viên các lớp đại học chính qui tham gia Ban cán sự lớp năm học 2022 – 2023 đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quản lý lớp.

Một số hình ảnh hoạt động tại Hội nghị tập huấn:

TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính quốc gia Khu vực Miền Trung trao Giấy khen cho sinh viên các lớp đại học chính qui tham gia Ban cán sự lớp năm học 2022 - 2023 đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quản lý lớp

TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung trao Giấy khen cho sinh viên các lớp đại học chính qui tham gia Ban cán sự lớp năm học 2022 – 2023 đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quản lý lớp

TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính quốc gia khu vực Miền Trung phát biểu Khai mạc Hội nghị tập huấn

TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung phát biểu Khai mạc Hội nghị tập huấn

Đại diện phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên, Phân viện Học viện Hành chính  Quốc gia khu vực Miền Trung tổng kết hoạt động của Ban cán sự lớp năm học 2022 - 2023  và trình bày phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024

Đại diện phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổng kết hoạt động của Ban cán sự lớp năm học 2022 – 2023 và trình bày phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024

ThS. Nguyễn Thụy Ánh Ly, Phó Trưởng phòng, phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên và ThS. Nguyễn Hồ Phương Nhật, Giảng viên khoa Quản trị nhân lực và Quản trị văn phòng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tặng quà cho các sinh viên tham gia Ban cán sự lớp

ThS. Nguyễn Thụy Ánh Ly, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên và ThS. Nguyễn Hồ Phương Nhật, Giảng viên khoa Quản trị nhân lực và Quản trị văn phòng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tặng quà cho các sinh viên tham gia Ban cán sự lớp

Đại diện các đơn vị cùng các sinh viên tham gia Ban cán sự lớp chụp hình lưu niệm.

Đại diện các đơn vị cùng các sinh viên tham gia Ban cán sự lớp chụp hình lưu niệm.

Phòng QLKH,KT&TV

Comments are closed.