Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022 – 2023

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-PVMT ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung, tngày 27 đến 28 tháng 5 năm 2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức nghiệm thu 12 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Các Hội đồng nghiệm thu được tổ chức trên hệ thống trực tuyến MS Teams của Học viện Hành chính Quốc gia giữa các điểm cầu trụ sở tại thành phố Huế và trụ sở tại tỉnh Quảng Nam.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên đóng vai trò rất quan trọng trong công tác đào tạo, góp phần nâng cao tính tự chủ sáng tạo và năng động của sinh viên. Việc thực hiện đề tài nghiên cứu giúp sinh viên phát triển các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng giải quyết vấn đề, .... Đây là hoạt động được Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tổ chức định kỳ hằng năm.

Trong hai ngày làm việc, các nhóm nghiên cứu lần lượt trình bày các đề tài nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, Hội đồng nghiệm thu đã phản biện và đưa ra nhiều ý kiến sâu sắc, nhằm góp phần hoàn thiện hơn các đề tài nghiên cứu. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nghiệm thu đã thông qua 12 đề tài.

Để có được những thành tích như ngày hôm nay là nhờ sự đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên, sự hướng dẫn nhiệt tình của quý thầy cô giáo và sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung. Hoạt động nghiên cứu khoa học thường kỳ này giúp cho sinh viên có thêm kinh nghiệm, kỹ năng về nghiên cứu, mà còn góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và chất lượng đào tạo của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung.

Một số hình ảnh liên quan:

TS. Trần Đình Chín – Phó Giám đốc Phân viện phát biểu tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam

TS. Trần Đình Chín – Phó Giám đốc Phân viện phát biểu tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam

Sinh viên báo cáo nghiệm thu đề tài tại điểm cầu ở trụ sở tại tỉnh Quảng Nam

Sinh viên báo cáo nghiệm thu đề tài tại điểm cầu ở trụ sở tại tỉnh Quảng Nam

Các thành viên Hội đồng nhận xét tại điểm cầu ở trụ sở tại thành phố Huế

Các thành viên Hội đồng nhận xét tại điểm cầu ở trụ sở tại thành phố Huế

Sinh viên nhận hoa chúc mừng từ các giảng viên của Phân viện

Sinh viên nhận hoa chúc mừng từ các giảng viên của Phân viện

0C7FF5F1-0B12-4710-B844-328B071B3DE9

TS. Trần Đình Chín – Phó Giám đốc Phân viện tặng hoa chúc mừng sinh viên

TS. Trần Đình Chín – Phó Giám đốc Phân viện tặng hoa chúc mừng sinh viên

Tin bài: Phòng QLKH, KT & TV

Comments are closed.