Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt I năm 2019

Trong 02 ngày từ ngày 22/6/2019 đến ngày 23/6/2019, Khoa Sau Đại học Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các lớp cao học đợt I năm 2019.

Đợt bảo vệ luận văn lần này có 18 học viên thuộc các chuyên ngành Quản lý công (lớp HC20.T5, HC21.T4, HC 21.T11), chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (lớp TC08.T2, TC09.T2), chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính (lớp LH3.T6). Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cao học, các học viên đã dành hơn 6 tháng nghiên cứu, đi thực tế dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học, học viên đã hoàn thành luận văn theo quy chế đào tạo Sau Đại học và được người hướng dẫn khoa học đồng ý cho phép thông qua Hội đồng chấm luận văn.

Tham gia Hội đồng gồm có các nhà khoa học là Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, các Trưởng, Phó các khoa, ban, của Học viện Hành chính Quốc gia cùng với các nhà khoa học đến từ  Đại học Huế; Viện Nghiên cứu kinh tế – xã hội Đà Nẵng; Trường Chính trị Quảng Bình, Quảng Trị và các cơ quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, tất cả các học viên đã được Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Khoa Sau Đại học, Học viện Hành chính Quốc gia hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Học viện công nhận thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Quản lý công và Tài chính – Ngân hàng cho các học viên.

Trong thời gian này, Hội đồng cũng đã xét duyệt và thông qua tên đề tài luận văn thạc sĩ cho học viên lớp cao học chuyên ngành Quản lý công HC22.T10.

Một số hình ảnh:

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận văn cho học viên

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận văn cho học viên

Học viên trình bày luận văn trước Hội đồng chấm luận văn

Học viên trình bày luận văn trước Hội đồng chấm luận văn

DSC_1269

Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.