Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Bảo vệ luận văn Thạc sĩ năm 2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia, chiều ngày 25/8/2021, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2021 (hình thức trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams).

Đợt bảo vệ luận văn lần này có 03 học viên thuộc các chuyên ngành Quản lý công (lớp HC23.T2), chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính (lớp LH5.T2). Các học viên đã hoàn thành các môn học theo quy định của chương trình đào tạo và có 06 tháng nghiên cứu, đi thực tế và viết luận văn dưới sự hướng dẫn của các phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực mà học viên đã chọn nghiên cứu. Sau khi các học viên hoàn thành luận văn, dưới sự đồng ý của người hướng dẫn khoa học, các học viên hoàn thiện các thủ tục bảo vệ luận văn theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học tổ chức cho các học viên bảo vệ đề tài trước Hội đồng chấm luận văn.

Tham gia Hội đồng gồm có các nhà khoa học là Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, giảng viên thuộc Phân viện Học viện tại TP.Huế và các Khoa, Ban của Học viện Hành chính Quốc gia cùng với các nhà khoa học đến từ Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình; Trường Chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế; Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế. Sau 01 buổi làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, tất cả các học viên đã được các Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Ban Quản lý đào tạo Sau đại học hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia công nhận học vị thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Quản lý công cho các học viên.

Một số hình ảnh:

ThS. Nguyễn Thị Út Phượng - Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế  đọc Quyết định thành thành Hội đồng đánh giá luận văn của học viên

ThS. Nguyễn Thị Út Phượng – Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế
đọc Quyết định thành thành Hội đồng đánh giá luận văn của học viên

ThS. Hoàng Lê Hoài Bắc - Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế  đọc Quyết định thành thành Hội đồng đánh giá luận văn của học viên

ThS. Hoàng Lê Hoài Bắc – Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế
đọc Quyết định thành thành Hội đồng đánh giá luận văn của học viên

3

4

5

Các học viên trình bày luận văn tại các điểm cầu trực tuyến

Các học viên trình bày luận văn tại các điểm cầu trực tuyến

7

TS. Trần Hải Định – Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Trần Hải Định – Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

PGS.TS. Phùng Đình Mẫn – Đại học Sư phạm, Đại học Huế Đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

PGS.TS. Phùng Đình Mẫn – Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Nguyễn Thanh Tuấn – Đại học Kinh tế, Đại học Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Nguyễn Thanh Tuấn – Đại học Kinh tế, Đại học Huế
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Lê Thiên Hương – Giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Lê Thiên Hương – Giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng – Giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng – Giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận văn cho học viên tại các điểm cầu trực tuyến

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận văn cho học viên tại các điểm cầu trực tuyến

15

Học viên nghe nhận xét của các thành viên Hội đồng Bảo vệ luận văn tại điểm cầu trực tuyến

Học viên nghe nhận xét của các thành viên Hội đồng Bảo vệ luận văn tại điểm cầu trực tuyến

17

Các thành viên Hội đồng chấm luận văn tại điểm cầu Học viện ở Hà Nội nghe học viên trả lời các câu hỏi

Các thành viên Hội đồng chấm luận văn tại điểm cầu Học viện ở Hà Nội nghe học viên trả lời các câu hỏi

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.