Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Bảo vệ luận văn Thạc sĩ tháng 8 năm 2021 (đợt 3)

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2021, từ 30/8/2021 đến 13/9/2021, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 8 năm 2021 (đợt 3) theo hình thức trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams.

Đợt bảo vệ luận văn lần này có 11 học viên thuộc các chuyên ngành Quản lý công (lớp HC23.T2; HC22.T10), chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính (lớp LH5.T2). Các học viên đã hoàn thành các môn học theo quy định của chương trình đào tạo và có 06 tháng nghiên cứu, đi thực tế và viết luận văn dưới sự hướng dẫn của các phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực mà học viên đã chọn nghiên cứu. Sau khi các học viên hoàn thành luận văn, dưới sự đồng ý của người hướng dẫn khoa học, các học viên hoàn thiện các thủ tục bảo vệ luận văn theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học tổ chức cho các học viên bảo vệ đề tài trước Hội đồng chấm luận văn.

Tham gia Hội đồng gồm có các nhà khoa học là Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia; Lãnh đạo, giảng viên thuộc Phân viện Học viện tại TP.Huế và các Khoa, Ban của Học viện Hành chính Quốc gia cùng với các nhà khoa học đến từ Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình; Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế; Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế.

Trong 03 ngày làm việc, 30/8, 01/9 và 13/9/2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương vẫn áp dụng các biện pháp giãn cách, nên có 07 học viên thực hiện bảo vệ luận văn tại địa phương mình đang công tác và 04 học viên bảo vệ luận văn tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP. Huế. Các buổi làm việc diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, tất cả các học viên đã được các Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Ban Quản lý đào tạo Sau đại học hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia công nhận học vị thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Quản lý công cho các học viên.

Một số hình ảnh:

1

ThS. Nguyễn Thị Út Phượng - Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế  đọc quyết định thành thành Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

ThS. Nguyễn Thị Út Phượng – Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế
đọc quyết định thành thành Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

3

ThS. Hoàng Lê Hoài Bắc - Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế  đọc quyết định thành thành Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

ThS. Hoàng Lê Hoài Bắc – Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế
đọc quyết định thành thành Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

5

6

Các học viên trình bày luận văn tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

Các học viên trình bày luận văn tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

8

9

10

Các học viên trình bày luận văn tại các điểm cầu trực tuyến

Các học viên trình bày luận văn tại các điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Trần Hải Định – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP.Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Trần Hải Định – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP.Huế
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Nguyễn Thanh Tuấn – Đại học Kinh tế, Đại học Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Nguyễn Thanh Tuấn – Đại học Kinh tế, Đại học Huế
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Lê Thị Nga – Đại học Luật, Đại học Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Lê Thị Nga – Đại học Luật, Đại học Huế
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Nguyễn Thị Châu – Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Nguyễn Thị Châu – Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Huế
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

PGS.TS. Phùng Đình Mẫn – Đại học Sư phạm, Đại học Huế Đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

PGS.TS. Phùng Đình Mẫn – Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Khoa học hành chính – Tổ chức nhân sự,  Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Khoa học hành chính – Tổ chức nhân sự,
Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh -  Trưởng Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở,  Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở,
Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

TS. Đàm Bích Hiên – Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở,  Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

TS. Đàm Bích Hiên – Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở,
Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

TS. Lê Thị Hoa - Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở,  Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

TS. Lê Thị Hoa – Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở,
Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia, đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia, đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

TS. Tạ Thị Hương – Phó Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về xã hội,  Học viện Hành chính Quốc gia, đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

TS. Tạ Thị Hương – Phó Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về xã hội,
Học viện Hành chính Quốc gia, đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính,
Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu trực tuyến

26

27

28

Học viên nghe nhận xét của các thành viên Hội đồng Bảo vệ luận văn tại điểm cầu trực tuyến

Học viên nghe nhận xét của các thành viên Hội đồng Bảo vệ luận văn tại điểm cầu trực tuyến

30

31

32

Các thành viên Hội đồng chấm luận văn tại điểm trực tuyến nghe học viên trả lời các câu hỏi

Các thành viên Hội đồng chấm luận văn tại điểm trực tuyến nghe học viên trả lời các câu hỏi

34

35

Học viên và các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP. Huế

Học viên và các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP. Huế

Tin bài: PHÒNG NN-TH và TT-TV

Comments are closed.