Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ tháng 10 năm 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 08/10/2022 đến ngày 09/10/2022, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ tháng 10 năm 2022.

Đợt bảo vệ luận văn lần này có 08 học viên thuộc chuyên ngành Quản lý công (lớp HC24.T2, HC24.T7). Các học viên đã hoàn thành các môn học theo quy định của chương trình đào tạo và có 06 tháng nghiên cứu, đi thực tế và viết luận văn dưới sự hướng dẫn của các phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực mà học viên đã chọn nghiên cứu. Sau khi các học viên hoàn thành luận văn, dưới sự đồng ý của người hướng dẫn khoa học, các học viên hoàn thiện các thủ tục bảo vệ luận văn theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phối hợp với Phân viện Học viện tại TP. Huế tổ chức cho các học viên bảo vệ đề tài trước Hội đồng chấm luận văn.

Tham gia Hội đồng gồm có các nhà khoa học là Lãnh đạo Phân viện Học viện tại TP.Huế cùng với các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Khoa học; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau 02 ngày nghiêm túc làm việc, Phân viện Học viện tại TP.Huế đã tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn trực tiếp cho 08 học viên bảo vệ luận văn tại Phân viện Học viện tại TP. Huế. Các buổi làm việc diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, tất cả các học viên đã được các Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Ban Quản lý đào tạo Sau đại học hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia công nhận học vị thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công cho các học viên.

Một số hình ảnh:

1

2

ThS. Nguyễn Thị Út Phượng - Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế  công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

ThS. Nguyễn Thị Út Phượng – Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

4

5

6

Các học viên trình bày tóm tắt luận văn

Các học viên trình bày tóm tắt luận văn

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Huế nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Văn Trân – Giảng viên cao cấp, Phân viện Học viện tại TP. Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Văn Trân – Giảng viên cao cấp, Phân viện Học viện tại TP. Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Thị Hồng Minh – Đại học Khoa học, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Thị Hồng Minh – Đại học Khoa học, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Thị Thu Huyền – Giảng viên, Phân viện Học viện tại TP. Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Thị Thu Huyền – Giảng viên, Phân viện Học viện tại TP. Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Hải Định – Giảng viên, Phân viện Học viện tại TP. Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Hải Định – Giảng viên, Phân viện Học viện tại TP. Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Quang Tuệ - Giảng viên, Phân viện Học viện tại TP. Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Quang Tuệ – Giảng viên, Phân viện Học viện tại TP. Huế nhận xét luận văn của học viên

15

 

16

17

18

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Tin, bài: Phòng NNTH&TTTV

Comments are closed.