Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ tháng 12 năm 2021 (đợt 4)

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia, từ ngày 17/12/2021 đến 24/12/2021, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ tháng 12 năm 2021 (đợt 4) theo hình thức trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams.

Đợt bảo vệ luận văn lần này có 28 học viên thuộc chuyên ngành Quản lý công (lớp HC23.T2; HC22.T10; HC24.T2). Các học viên đã hoàn thành các môn học theo quy định của chương trình đào tạo và có 06 tháng nghiên cứu, đi thực tế và viết luận văn dưới sự hướng dẫn của các phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực mà học viên đã chọn nghiên cứu. Sau khi các học viên hoàn thành luận văn, dưới sự đồng ý của người hướng dẫn khoa học, các học viên hoàn thiện các thủ tục bảo vệ luận văn theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học tổ chức cho các học viên bảo vệ đề tài trước Hội đồng chấm luận văn.

Tham gia Hội đồng gồm có các nhà khoa học là Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia; Lãnh đạo, giảng viên thuộc Phân viện Học viện tại TP.Huế và các Khoa, Ban của Học viện Hành chính Quốc gia cùng với các nhà khoa học đến từ Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình; Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế; Trường Đại học Kinh tế; Trường Đại học Luật; Trường Đại học Sư phạm; Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Huế; Trung tâm KHXHNV; Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế; Trường Chính trị Đà Nẵng; Học viện Chính trị khu vực III.

Trong 05 ngày làm việc (17/12, 21/12 – 24/12/2021), với tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Phân viện Học viện tại TP.Huế đã tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn bằng các hình thức vừa trực tiếp, vừa trực tuyến, trong đó có 18 học viên được thực hiện bảo vệ luận văn trực tuyến tại địa phương mình đang công tác và 10 học viên bảo vệ luận văn trực tiếp tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP. Huế, các nhà khoa học tham gia  đánh giá luận văn trực tuyến hoặc trực tiếp tại điểm cầu Phân viện. Các buổi làm việc diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, tất cả các học viên đã được các Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Ban Quản lý đào tạo Sau đại học hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia công nhận học vị thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công cho các học viên.

Một số hình ảnh:

1

ThS. Hoàng Lê Hoài Bắc - Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế  đọc các Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

ThS. Hoàng Lê Hoài Bắc – Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế
đọc các Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

3

Bà Dương Thị Ngọc Hà - Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế  đọc các Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn của các học viện

Bà Dương Thị Ngọc Hà – Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế
đọc các Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn của các học viện

5

6

7

Các học viên trình bày luận văn tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

Các học viên trình bày luận văn tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

9

Các học viên trình bày luận văn tại các điểm cầu trực tuyến

Các học viên trình bày luận văn tại các điểm cầu trực tuyến

11

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Trần Hải Định – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP.Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Trần Hải Định – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP.Huế
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS.Ngô Quang Tuệ - Giảng viên Phân viện Học viện tại TP.Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Ngô Quang Tuệ – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP.Huế
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Ngô Văn Trân - Giảng viên Phân viện Học viện tại TP.Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Ngô Văn Trân – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP.Huế
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Lê Văn Thăng – Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Lê Văn Thăng – Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Nguyễn Thanh Tuấn – Đại học Kinh tế, Đại học Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Nguyễn Thanh Tuấn – Đại học Kinh tế, Đại học Huế
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

PGS.TS. Phùng Đình Mẫn – Đại học Sư Phạm, Đại học Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

PGS.TS. Phùng Đình Mẫn – Đại học Sư Phạm, Đại học Huế
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Lê Thị Nga – Đại học Luật, Đại học Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Lê Thị Nga – Đại học Luật, Đại học Huế
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

PGS.TS. Trần Xuân Bình – Trung tâm KHXHNV, Đại học Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

PGS.TS. Trần Xuân Bình – Trung tâm KHXHNV, Đại học Huế
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

PGS.TS. Trương Tấn Quân – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

PGS.TS. Trương Tấn Quân – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
đánh giá luận văn cho học viên tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế

22

23

Học viên và các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP. Huế

Học viên và các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP. Huế

Comments are closed.