Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn tháng 12 năm 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 23/12/2022, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ tháng 12 năm 2022.

Đợt bảo vệ luận văn lần này có 14 học viện thuộc chuyên ngành Quản lý công thuộc các lớp HC24.T2, HC24.T7. Các học viên đã hoàn thành các môn học theo quy định của chương trình đào tạo và có 06 tháng nghiên cứu, đi thực tế và viết luận văn dưới sự hướng dẫn của các phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực mà học viên đã chọn nghiên cứu. Sau khi các học viên hoàn thành luận văn, dưới sự đồng ý của người hướng dẫn khoa học, các học viên hoàn thiện các thủ tục bảo vệ luận văn theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phối hợp với Phân viện Học viện tại TP.Huế tổ chức cho các học viên bảo vệ đề tài trước Hội đồng chấm luận văn.

Tham gia Hội đồng gồm có các nhà khoa học là Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia; Lãnh đạo và giảng viên thuộc Phân viện Học viện tại TP.Huế cùng với các nhà khoa học đến từ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế; VNPT Thừa Thiên Huế.

Sau 01 ngày nghiêm túc làm việc, Phân viện Học viện tại TP.Huế đã tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn trực tiếp cho 14 học viên bảo vệ luận văn tại Phân viện Học viện tại TP.Huế. Các buổi làm việc diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, tất cả các học viên đã được các Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Ban Quản lý đào tạo Sau đại học hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia công nhận học vị thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công cho các học viên.

Một số hình ảnh:

ThS. Nguyễn Thị Út Phượng – Đại diện Cơ sở đào tạo công bố Quyết định thành lập  Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

ThS. Nguyễn Thị Út Phượng – Đại diện Cơ sở đào tạo công bố Quyết định thành lập
Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

ThS.Trần Thị Thúy Loan – Đại diện Cơ sở đào tạo công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

ThS.Trần Thị Thúy Loan – Đại diện Cơ sở đào tạo công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

3

4

5

Các học viên trình bày tóm tắt luận văn

Các học viên trình bày tóm tắt luận văn

7

TS. Lại Đức Vượng – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét luận văn của học viên

TS. Lại Đức Vượng – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Hoàng Mai – Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Hoàng Mai – Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét luận văn của học viên

TS. Nguyễn Thị Châu – Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế  nhận xét luận văn của học viên

TS. Nguyễn Thị Châu – Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế
nhận xét luận văn của học viên

TS. Nguyễn Thanh Tuấn – Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Nguyễn Thanh Tuấn – Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Nguyễn Xuân Thủy – Phó Giám đốc VNPT Thừa Thiên Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Nguyễn Xuân Thủy – Phó Giám đốc VNPT Thừa Thiên Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Hải Định – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP.Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Trần Hải Định – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP.Huế nhận xét luận văn của học viên

TS.Tôn Đức Sáu nhận xét luận văn của học viên

TS.Tôn Đức Sáu nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Quang Tuệ - Giảng viên Phân viện Học viện tại TP.Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Quang Tuệ – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP.Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Thị Thu Huyền – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP.Huế  nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Thị Thu Huyền – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP.Huế
nhận xét luận văn của học viên

TS. Hoàng Thị Hải Yến – Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Hoàng Thị Hải Yến – Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Văn Trân – Giảng viên cao cấp Phân viện Học viện tại TP.Huế nhận xét luận văn của học viên

TS. Ngô Văn Trân – Giảng viên cao cấp Phân viện Học viện tại TP.Huế nhận xét luận văn của học viên

19

20

21

22

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Tin bài: Phòng NN-TH&TT-TV

Comments are closed.