Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức đánh giá luận văn Thạc sĩ tháng 7 năm 2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 02/7/2022 đến ngày 03/7/2022, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức các Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ tháng 7 năm 2022.

Đợt bảo vệ luận văn lần này có 38 học viên thuộc các chuyên ngành Quản lý công (lớp HC23.T2, HC24.T2, HC24.T7); Luật Hiến pháp và Luật Hành chính (lớp LH5.T2, LH6.T2); Tài chính – Ngân hàng (lớp TC12.T1). Các học viên đã hoàn thành các môn học theo quy định của chương trình đào tạo và có 06 tháng nghiên cứu, đi thực tế và viết luận văn dưới sự hướng dẫn của các phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực mà học viên đã chọn nghiên cứu. Sau khi các học viên hoàn thành luận văn, dưới sự đồng ý của người hướng dẫn khoa học, các học viên hoàn thiện các thủ tục bảo vệ luận văn theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học tổ chức cho các học viên bảo vệ đề tài trước Hội đồng chấm luận văn.

Tham gia Hội đồng gồm có các nhà khoa học là Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia; Lãnh đạo Phân viện Học viện tại TP.Huế; Lãnh đạo các Khoa, Ban của Học viện Hành chính Quốc gia cùng với các nhà khoa học đến từ Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình; Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế; Trường Đại học Luật, Trường Đại học Khoa học; Trung tâm KHXHNV, Đại học Huế; Sở KH và CN Thừa Thiên Huế; Trường Đại học Tài chính – Kế toán; Học viện Chính trị khu vực III; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Công an tỉnh Quảng Nam.

Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, tất cả các học viên đã được các Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Ban Quản lý đào tạo Sau đại học hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia công nhận học vị thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công; Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Tài chính – Ngân hàng cho các học viên.

Một số hình ảnh:

1

2

Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP.Huế công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn của các học viên

4

5

6

Các học viên trình bày luận văn tại Phân viện Học viện tại TP.Huế

Các học viên trình bày luận văn tại Phân viện Học viện tại TP.Huế

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận văn cho các học viên

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận văn cho các học viên

22

23

24

25

Các nhà khoa học trong Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Các nhà khoa học trong Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Tin bài: Phòng NN-TH & TT-TV

Comments are closed.