Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-PVH ngày 02/07/2021 của Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế, sáng ngày 05/07/2021 tại Phòng Họp A.404, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021, nhằm sơ kết, đánh giá khách quan, toàn diện các kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm của Phân viện Học viện tại TP.Huế, qua đó thảo luận phương hướng, mục tiêu và các giải pháp triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Đảng ủy viên, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế chủ trì Hội nghị, cùng toàn thể viên chức, người lao động của Phân viện Học viện tại TP. Huế.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Đảng ủy viên, Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Đảng ủy viên, Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển đề nghị phòng Tổ chức – Hành chính thay mặt Lãnh đạo Phân viện trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021. Đồng thời, Giám đốc Phân viện cũng hy vọng rằng trong Hội nghị này, các viên chức, người lao động của Phân viện sẽ mạnh dạn đóng góp ý kiến cho Hội nghị trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn chia sẻ, nhìn thẳng vào những điểm chưa được trong 06 tháng qua, từ đó đề xuất những phương hướng và giải pháp để Phân viện có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong 06 tháng cuối năm 2021.

ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021

ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021

Tại Hội nghị, ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021. Dự thảo Báo cáo đã tập trung đánh giá nghiêm túc các mặt công tác trong 06 tháng vừa qua, chỉ rõ những mặt tích cực, những điểm còn tồn tại, những vấn đề mới phát sinh và đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Phân viện trong 06 tháng cuối năm 2021.

Sau phần trình bày Dự thảo Báo cáo, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý các phương hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Các viên chức, người lao động thuộc các đơn vị đã có những ý kiến tham luận với tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào những vấn đề còn tồn tại và đưa ra những giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của Phân viện trong 06 tháng cuối năm 2021.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Huế kết luận tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Huế kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, đánh giá cao những ý kiến tham gia đóng góp tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển nhận định rằng, trong 06 tháng cuối năm 2021, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc nói chung và địa bàn khu vực miền Trung nói riêng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của Phân viện, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng. Giám đốc Phân viện nhấn mạnh rằng, để hoàn thành nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021, các đơn vị thuộc Phân viện cần thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phương hướng mà Hội nghị đã thống nhất như sau:

(1) Tập trung mọi nguồn lực, giải pháp để thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa phòng chống, dịch an toàn, hiệu quả vừa đảm bảo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác trên tinh thần chủ động nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ;

(2) Tạo sự đồng thuận của toàn thể viên chức, người lao động nhằm khắc phục mọi khó khăn; năng động, sáng tạo tập trung vào công tác tuyển sinh dưới nhiều hình thức phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19; tìm các giải pháp tăng nguồn thu, tiết kiệm chi, từng bước thực hiện kế hoạch đã đề ra để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

(3) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm tính khoa học trong xây dựng và phân công giảng dạy”

(4) Thực hiện nghiêm các quy trình quản lý đã được ban hành theo hướng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm kỷ cương hành chính.

(5) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Phân viện, hiện đại hóa các quy trình quản lý, điều hành.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

ThS. Lê Văn Mão – Trưởng Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức phát biểu tại Hội nghị

ThS. Lê Văn Mão – Trưởng Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức phát biểu tại Hội nghị

TS. Ngô Văn Trân – Giảng viên cao cấp Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức  phát biểu tại Hội nghị

TS. Ngô Văn Trân – Giảng viên cao cấp Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức
phát biểu tại Hội nghị

TS. Trần Hải Định - Giảng viên Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức phát biểu tại Hội nghị

TS. Trần Hải Định – Giảng viên Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức phát biểu tại Hội nghị

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thị Thủy – Chuyên viên phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thị Thủy – Chuyên viên phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị

ThS. Trịnh Thị Phúc – Phó Trưởng phòng NCKH và HTQT phát biểu tại Hội nghị

ThS. Trịnh Thị Phúc – Phó Trưởng phòng NCKH và HTQT phát biểu tại Hội nghị

ThS. Trương Thùy Hương – Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ phát biểu tại Hội nghị

ThS. Trương Thùy Hương – Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ phát biểu tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Đình Quý – Phòng NN-TH và TT-TV phát biểu tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Đình Quý – Phòng NN-TH và TT-TV phát biểu tại Hội nghị

ThS. Lê Văn Lộc – Trưởng phòng Quản trị phát biểu tại Hội nghị

ThS. Lê Văn Lộc – Trưởng phòng Quản trị phát biểu tại Hội nghị

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung – Giảng viên Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực  phát biểu tại Hội nghị

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung – Giảng viên Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực
phát biểu tại Hội nghị

PHÒNG NN-TH & TT-TV

Comments are closed.