Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Sáng ngày 07/01/2019 tại Hội trường B.104, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Tham dự Hội nghị có NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện, phụ trách Phân viện Huế; TS. Ngô Văn Trân – Phó Giám đốc thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng toàn thể viên chức, người lao động của Phân viện Huế.

Tại Hội nghị, TS. Ngô Văn Trân – Phó Giám đốc thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Báo cáo tập trung đánh giá nghiêm túc các mặt công tác trong năm vừa qua; chỉ rõ các nhiệm vụ cấp thiết, những vấn đề mới nảy sinh và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 bao gồm: Xây dựng đội ngũ viên chức và người lao động thành một khối đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tự giác trong rèn luyện bản thân và thực thi nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ giảng viên của Phân viện đủ năng lực và trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu dạy, học và quản lý; Duy trì các loại hình đào tạo, bồi dưỡng đã có, đẩy mạnh mở rộng địa bàn và các loại hình bồi dưỡng theo ngạch, theo chức danh; tăng tính chủ động, liên kết, đẩy mạnh xã hội hóa trong đào tạo, bồi dưỡng; từng bước xây dựng tính tự chủ của đơn vị trong tổ chức, hạch toán; tăng nguồn thu, thực hiện tiết kiệm triệt để để bù cho giảm nguồn thu từ đào tạo, phấn đấu cân đối được ngân sách; Xây dựng Phân viện là một cơ quan chuẩn mực về lề lối, tác phong làm việc; mọi hoạt động của Phân viện phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và quy chế; giữ vững kỷ cương, trật tự hành chính, không ngừng nâng cao thương hiệu của Phân viện, Học viện trong thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đại diện các đơn vị đã có những ý kiến tham luận tại Hội nghị, các ý kiến đã chỉ rõ những khó khăn vướng mắc, những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong năm 2019, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của Phân viện Huế trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân ghi nhận những thành quả Phân viện Huế đã đạt được trong năm 2019 và mong rằng tập thể, cán bộ viên chức và người lao động của Phân viện nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm để xây dựng và phát triển Phân viện Huế trở thành khối đoàn kết vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ Học viện giao cho.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện, phụ trách Phân viện Huế đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Phân viện Huế đã khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch đã đề ra, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, bất cập trên các mặt công tác của các phòng, đơn vị thuộc Phân viện Huế để có các giải pháp khắc phục trong năm tới. PGS.TS. Lương Thanh Cường nhấn mạnh, trong năm 2020 Phân viện Huế cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:  Tập trung tiếp tục kiện toàn bộ máy đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo quản lý, nâng cao năng lực của viên chức và người lao động; Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng trong đó chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, đẩy mạnh liên kết với các địa phương; Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ; Chuẩn hóa và từng bước hiện đại hóa hoạt động của Phân viện; Chuẩn bị và xây dựng phương án cho vấn đề tự chủ của Phân viện cho các năm tiếp theo.

Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng và cởi mở.

Một số hình ảnh:

NGƯT.TS.Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội nghị

NGƯT.TS.Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện, phụ trách Phân viện Huế phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện, phụ trách Phân viện Huế phát biểu tại Hội nghị

TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Huế trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Huế trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Picture 021

Picture 028

Picture 014

Picture 020

Picture 024

Picture 026

Đại diện các phòng, đơn vị chức năng của Phân viện Huế phát biểu thảo luận

 

Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia cùng Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động Phân viện Huế chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia cùng Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động Phân viện Huế chụp ảnh lưu niệm

Dương Lê Nguyên Hiền

 

Comments are closed.