Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 và Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-PVH và 03/KH-PVH ngày 08/01/2021 của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế, sáng ngày 11/01/2021 tại Hội trường B.104, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 và Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020 nhằm tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện các kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2020 của Phân viện Học viện tại TP.Huế, qua đó thảo luận phương hướng, mục tiêu và các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, phụ trách, điều hành Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế đồng chủ trì Hội nghị cùng toàn thể viên chức, người lao động của Phân viện Học viện TP.Huế.

PGS.TS. Lương Thanh Cường - Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, cùng PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế chủ trì Hội nghị

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, cùng PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế chủ trì Hội nghị

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, phụ trách,  điều hành Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, phụ trách,
điều hành Phân viện Học viện tại TP. Huế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, PGS.TS. Lương Thanh Cường ghi nhận những thành quả Phân viện Học viện tại TP.Huế đã đạt được trong năm 2020 và đề nghị lãnh đạo, quản lý, viên chức, người lao động của Phân viện mạnh dạn đóng góp ý kiến cho Hội nghị trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn chia sẻ, nhìn thẳng vào những điểm chưa được trong năm 2020, từ đó đề xuất những giải pháp để Phân viện có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Phó Giám đốc Phân viện Học viện TP.Huế trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Phó Giám đốc Phân viện Học viện TP. Huế trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Báo cáo tập trung đánh giá nghiêm túc các mặt công tác trong năm vừa qua; chỉ rõ các nhiệm vụ cấp thiết, những vấn đề mới nảy sinh và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 bao gồm: xây dựng đội ngũ viên chức và người lao động thành một khối đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tự giác trong rèn luyện bản thân và thực thi nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng của Phân viện đủ năng lực và trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu dạy, học và quản lý; duy trì các loại hình đào tạo, bồi dưỡng đã có, đẩy mạnh mở rộng địa bàn và các loại hình bồi dưỡng theo ngạch, theo chức danh; tăng tính chủ động, liên kết, đẩy mạnh xã hội hóa trong đào tạo, bồi dưỡng; từng bước xây dựng tính tự chủ của đơn vị trong tổ chức, hạch toán; tăng nguồn thu, thực hiện tiết kiệm triệt để để bù cho giảm nguồn thu từ đào tạo, phấn đấu cân đối được ngân sách; xây dựng Phân viện là một cơ quan chuẩn mực về lề lối, tác phong làm việc; mọi hoạt động của Phân viện phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và quy chế; giữ vững kỷ cương, trật tự hành chính, không ngừng nâng cao thương hiệu của Phân viện Học viện tại TP. Huế nói riêng cũng như thương hiệu của Học viện Hành chính Quốc gia nói chung trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học hành chính.

Sau phần Báo cáo của PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đại diện các đơn vị đã có những ý kiến tham luận tại Hội nghị, các ý kiến đã chỉ rõ những khó khăn vướng mắc, những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong năm 2020 đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của Phân viện Học viện TP. Huế trong năm 2021.

Trong phần phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Lương Thanh Cường, đánh giá cao những ý kiến tham gia đóng góp tại Hội nghị, dựa vào đó Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường kết luận trong năm 2021 Phân viện Học viện TP. Huế cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung tiếp tục kiện toàn bộ máy đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo quản lý, nâng cao năng lực của viên chức và người lao động; Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng trong đó chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, đẩy mạnh liên kết với các địa phương; Chuẩn hóa và từng bước hiện đại hóa hoạt động của Phân viện; Chuẩn bị và xây dựng phương án cho vấn đề tự chủ của Phân viện cho các năm tiếp theo.

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Lương Thanh Cường mong rằng tập thể, cán bộ viên chức và người lao động của Phân viện nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm để xây dựng và phát triển Phân viện Huế trở thành khối đoàn kết vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ Học viện giao cho.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

ThS. Đặng Văn Minh - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính phát biểu tại Hội nghị

ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính phát biểu tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Đình Quý - Phòng Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin - Thư viện phát biểu  tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Đình Quý – Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện phát biểu
tại Hội nghị

ThS. Đặng Công Minh Tâm - Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ phát biểu tại Hội nghị

ThS. Đặng Công Minh Tâm – Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ phát biểu tại Hội nghị

ThS. Trịnh Thị Phúc - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học  và Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị

ThS. Trịnh Thị Phúc – Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị

ThS. Mai Thị Phương Dung - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị

ThS. Lê Văn Mão - Trưởng Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức phát biểu tại Hội nghị

ThS. Lê Văn Mão – Trưởng Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức phát biểu tại Hội nghị

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung - Giảng viên Phân viện Học viện tại TP. Huế phát biểu tại Hội nghị

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP. Huế phát biểu tại Hội nghị

TS. Trần Hải Định - Giảng viên Phân viện Học viện tại TP. Huế phát biểu tại Hội nghị

TS. Trần Hải Định – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP. Huế phát biểu tại Hội nghị

Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.