Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-PVH ngày 18/1/2022 của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, chiều ngày 19/01/2022 tại Hội trường B.202, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021 nhằm tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện các kết quả đạt được và những tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2021 của Phân viện Học viện tại TP.Huế, qua đó thảo luận phương hướng, mục tiêu và các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Hội nghị được tổ chức kết hợp vừa trực tiếp vừa trực tuyến và trên hệ thống Microsoft Teams của Học viện.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; tại điểm cầu Phân viện Học viện tại TP.Huế, có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Đảng ủy viên Học viện, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế chủ trì Hội nghị cùng toàn thể viên chức, người lao động của Phân viện Học viện tại TP.Huế.

PGS. TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện HCQG  phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội

PGS. TS. Lương Thanh Cường phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, PGS.TS. Lương Thanh Cường ghi nhận những thành quả Phân viện Học viện tại TP.Huế đã đạt được trong năm 2021 và đề nghị lãnh đạo, quản lý, viên chức, người lao động của Phân viện mạnh dạn đóng góp ý kiến cho Hội nghị trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn chia sẻ, nhìn thẳng vào những điểm chưa được trong năm 2021, từ đó đề xuất những giải pháp để Phân viện có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện tại thành Phố Huế điều hành Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện tại thành Phố Huế điều hành Hội nghị

Phát biểu điều hành Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển đề nghị các cá nhân trình bày các bản báo cáo tóm lược, nhấn mạnh các điểm chính để dành thời gian cho viên chức và người lao động tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị. Đồng thời, Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế cũng đề nghị toàn thể viên chức, người lao động tham gia Hội nghị, cùng đánh giá khách quan các kết quả đạt được trong năm 2021, đề xuất những giải pháp để Phân viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022 và ngày càng phát triển mạnh hơn nữa.

ThS. Đặng Văn Minh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022

ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022

Tại Hội nghị, ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Huế trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Báo cáo tập trung đánh giá nghiêm túc các mặt công tác trong năm vừa qua; chỉ rõ những điểm còn tồn tại, những vấn đề phát sinh trong bối cảnh mới và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2022 bao gồm: (1) Tập trung mọi nguồn lực, giải pháp để thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch vừa bảo đảm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác trên tinh thần chủ động nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện nhiêm vụ; (2) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tập trung nghiên cứu những vấn đề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Phân viện; (3) Tạo sự đồng thuận của toàn thể viên chức, người lao động nhằm khắc phục mọi khó khăn, năng động, sáng tạo tập trung vào công tác tuyển sinh, mở lớp dưới nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh; tìm giải pháp tăng nguồn thu, tiết kiệm chi, từng bước thực hiện kế hoạch đã đề ra để hoàn thành nhiệm vụ được giao; (4) Các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình quản lý đã được ban hành. Từ kỷ luật, kỷ cương hành chính đến quy trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng quy trình thanh tra, khảo thí, tài chính, cơ sở vật chất… theo hướng nâng cao chất lượng công vụ, bảo đảm nề nếp, thực hiện đúng, đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; (5) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Phân viện, hiện đại hóa quy trình, điều hành.

Sau phần Báo cáo của ThS. Đặng Văn Minh, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đại diện các đơn vị đã có những ý kiến tham luận tại Hội nghị, các ý kiến đã chỉ rõ những khó khăn vướng mắc, những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong năm 2021 đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của Phân viện Học viện tại TP.Huế trong năm 2022.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế kết luận tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển –  Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế đánh giá cao những ý kiến đóng góp cho Hội nghị. Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế nhấn mạnh rằng, trong năm 2021, Phân viện đã có những kết quả đáng ghi nhận trong việc “thực hiện loại hình đào tạo bồi dưỡng và dịch vụ công mới trên địa bàn cũ”; tuy nhiên việc “thực hiện loại hình đào tạo bồi dưỡng và dịch vụ công cũ trên địa bàn mới” vẫn chưa đạt được những kết quả như kỳ vọng ban đầu. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển mong rằng tập thể, cán bộ viên chức và người lao động của Phân viện sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động, tiếp tục thực hiện các loại hình đào tạo, bồi dưỡng và dịch vụ công với phương châm “triển khai dịch vụ mới trên địa bàn cũ và dịch vụ cũ trên địa bàn mới”; luôn đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm để xây dựng và phát triển Phân viện Huế trở thành khối đoàn kết vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2022 do Học viện giao phó và ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Các đại biểu tham dự Hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

ThS. Nguyễn Đình Quý – Phòng NN-TH và TT-TV trình bày  Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021 của Phân viện Học viện tại TP.Huế tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Đình Quý – Phòng NN-TH và TT-TV trình bày
Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021 của Phân viện Học viện tại TP.Huế tại Hội nghị

ThS. Đặng Công Minh Tâm – Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ trình bày  Báo cáo công tác tài chính năm 2021 của Phân viện Học viện tại TP.Huế tại Hội nghị

ThS. Đặng Công Minh Tâm – Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ trình bày
Báo cáo công tác tài chính năm 2021 của Phân viện Học viện tại TP.Huế tại Hội nghị

ThS. Trịnh Thị Phúc – Phó Trưởng phòng NCKH và HTQT phát biểu tại Hội nghị

ThS. Trịnh Thị Phúc – Phó Trưởng phòng NCKH và HTQT phát biểu tại Hội nghị

ThS. Lê Văn Mão – Trưởng Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức phát biểu tại Hội nghị

ThS. Lê Văn Mão – Trưởng Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức phát biểu tại Hội nghị

TS. Ngô Văn Trân – Giảng viên cao cấp Phân viện Học viện tại TP. Huế phát biểu tại Hội nghị

TS. Ngô Văn Trân – Giảng viên cao cấp Phân viện Học viện tại TP. Huế phát biểu tại Hội nghị

TS. Trần Hải Định – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP. Huế phát biểu tại Hội nghị

TS. Trần Hải Định – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP. Huế phát biểu tại Hội nghị

12

Toàn cảnh buổi Hội nghị

Toàn cảnh buổi Hội nghị

Tin bài: Phòng NN-TH & TT-TV

Comments are closed.