Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-PVH ngày 12/12/2022 của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế, sáng ngày 15/12/2022 tại Hội trường B.202, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022 nhằm tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện các kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2022 của Phân viện Học viện tại TP.Huế, qua đó thảo luận phương hướng, mục tiêu và các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Đảng ủy viên Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế; ThS. Đặng Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Huế, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính đồng chủ trì Hội nghị cùng toàn thể viên chức, người lao động của Phân viện Học viện TP.Huế.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế cùng  ThS. Đặng Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Phân viện đồng Chủ trì Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế cùng
ThS. Đặng Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Phân viện đồng Chủ trì Hội nghị

Phát biểu điều hành Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển đề nghị các cá nhân trình bày các bản báo cáo tóm lược, nhấn mạnh các điểm chính để dành thời gian cho viên chức và người lao động tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị. Đồng thời, Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế cũng đề nghị toàn thể viên chức, người lao động tham gia Hội nghị, cùng đánh giá khách quan các kết quả đạt được trong năm 2022, đề xuất những giải pháp để Phân viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023 và ngày càng phát triển mạnh hơn nữa.

ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng, phòng Tổ chức – Hành chính Phân viện Học viện  tại TP. Huế trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính Phân viện Học viện
tại TP. Huế trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Tại Hội nghị, ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. Báo cáo tập trung đánh giá nghiêm túc các mặt công tác trong năm vừa qua; chỉ rõ các nhiệm vụ cấp thiết, những vấn đề mới nảy sinh và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2023 bao gồm: (1) Bám sát sự chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về các mặt công tác để triển khai công tác chuyên môn đúng quy định; (2) Mỗi đơn vị thuộc Phân viện chủ động đánh giá, khắc phục những hạn chế trong năm 2022 và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác năm 2023; (3) Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy công tác tuyển sinh cao học và các loại hình bồi dưỡng. Có cơ chế thu hút, thúc đẩy phối hợp tuyển sinh, mở lớp của từng viên chức và người lao động. Đồng thời linh hoạt trong phương thức tổ chức lớp phù hợp với tình hình chung và điều kiện thực tế của từng địa phương; (4) Tăng cường việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, phân cấp quản lý, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; (5) Viên chức và người lao động đổi mới tác phong, lề lối làm việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động và văn hóa công sở tại Phân viện; (6) Hiện đại hóa các hoạt động quản lý, điều hành tại Phân viện theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Phân viện; (7) Tận dụng triệt để cơ sở vật chất hiện có và các trang thiết bị hiện đại mới được trang cấp nhằm tạo thêm các nguồn thu cho Phân viện.

Sau các phần Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023, Báo cáo công tác tài chính năm 2022, Báo cáo công tác Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022 của Phân viện, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đại diện các đơn vị đã có những ý kiến tham luận tại Hội nghị, các ý kiến đã chỉ rõ những khó khăn vướng mắc, những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong năm 2022 đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của Phân viện Học viện TP. Huế trong năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, đánh giá cao những ý kiến tham gia đóng góp tại Hội nghị, dựa vào đó Giám đốc Phân viện kết luận trong năm 2023 Phân viện Học viện TP. Huế cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như trong báo cáo Hội nghị đã đề ra và những ý kiến góp ý tại Hội nghị. Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển mong rằng tập thể, cán bộ viên chức và người lao động của Phân viện nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm để xây dựng và phát triển Phân viện Huế trở thành khối đoàn kết vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ Học viện giao phó.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

3

Toàn cảnh buổi Hội nghị

Toàn cảnh buổi Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Huế điều hành Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Huế điều hành Hội nghị

ThS. Đặng Công Minh Tâm – Trưởng phòng, phòng Kế toán – Tài vụ trình bày Báo cáo công tác tài chính năm 2022 của Phân viện tại Hội nghị

ThS. Đặng Công Minh Tâm – Trưởng phòng, phòng Kế toán – Tài vụ trình bày Báo cáo công tác tài chính năm 2022 của Phân viện tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Đình Quý – Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện trình bày Báo cáo công tác Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 của Phân viện tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Đình Quý – Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện trình bày Báo cáo công tác Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 của Phân viện tại Hội nghị

ThS. Trịnh Thị Phúc – Phó Trưởng phòng, phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Trịnh Thị Phúc – Phó Trưởng phòng, phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP. Huế phát biểu ý kiến tại Hội nghị

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP. Huế phát biểu ý kiến tại Hội nghị

TS. Trần Hải Định – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP. Huế phát biểu ý kiến tại Hội nghị

TS. Trần Hải Định – Giảng viên Phân viện Học viện tại TP. Huế phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Phan Văn Thắng – Phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Phan Văn Thắng – Phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thị Thủy – Phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thị Thủy – Phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Lãnh đạo, viên chức, người lao động của Phân viện Học viện tại TP. Huế chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, viên chức, người lao động của Phân viện Học viện tại TP. Huế chụp ảnh lưu niệm

Tin bài: Phòng NN-TH&TT-TV

Comments are closed.