Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

Chiều ngày 21 tháng 01 năm 2019 tại Hội trường B.104, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Chủ trì Hội nghị có TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế. Tham dự Hội nghị còn có PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng Ban quản lý đào tạo Sau Đại học Học viện Hành chính Quốc gia; ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia cùng lãnh đạo, phụ trách các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Phân viện Huế.

Tại Hội nghị, TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Bản dự thảo đã tập trung đánh giá nghiêm túc các mặt công tác trong năm vừa qua; chỉ rõ các nhiệm vụ cấp thiết, những vấn đề mới nảy sinh và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm mới. Trong năm 2019, Phân viện Huế đề ra phương hướng , nhiệm vụ công tác như sau: Tiếp tục duy trì mở rộng địa bàn các loại hình đào tạo, bồi dưỡng đã có, triển khai các loại hình bồi dưỡng, đặc biệt chú trọng loại hình bồi dưỡng theo chức danh và bồi dưỡng theo nhu cầu; Duy trì phát hành số Tập san Quản lý nhà nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả, nghiên cứu khoa học liên quan đến hành chính, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; Củng cố bộ máy cán bộ, xây dựng đội ngũ giảng viên của Phân viện Huế đủ năng lực và trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu dạy, học và quản lý; Phấn đấu xây dựng Phân viện Huế là một cơ quan chuẩn mực về lề lối, tác phong làm việc, mọi hoạt động đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và quy chế, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đại diện lãnh đạo các đơn vị, các giảng viên, chuyên viên đã phân tích những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong năm 2018, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của Phân viện Huế trong năm 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Phân viện Huế đã khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch đã đề ra, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, bất cập trên các mặt công tác của các phòng, đơn vị thuộc Phân viện Huế để có các giải pháp khắc phục trong năm tới. TS. Đặng Xuân Hoan cũng hy vọng rằng trong năm 2019, tập thể cán bộ, chuyên viên, giảng viên của Phân viện Huế phải nỗ lực phấn đấu theo phương châm đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm để xây dựng và phát triển Phân viện Huế ngày càng lớn mạnh.

Thay mặt tập thể cán bộ giảng viên, người lao động Phân viện Huế, TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế hứa sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, phấn đấu xây dựng Phân viện Huế trở thành một khối đoàn kết vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng và cởi mở.

Một số hình ảnh:

TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Huế trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019


TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Huế trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng Ban quản lý đào tạo Sau Đại học Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng Ban quản lý đào tạo Sau Đại học Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Picture 012

Picture 009

Picture 018

Đại diện các phòng, đơn vị chức năng của Phân viện Huế phát biểu thảo luận

Đại diện các phòng, đơn vị chức năng của Phân viện Huế phát biểu thảo luận

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.