Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường làm việc với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế và Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam

Ngày 18 tháng 3 năm 2022, tại phòng họp A302 thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, Lãnh đạo Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế và Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam về việc sáp nhập Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia.

PGS.TS.NGƯT. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi làm việc

PGS.TS.NGƯT. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, về phía đại diện Lãnh đạo Bộ Nội vụ có PGS.TS.NGƯT. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chủ trì buổi làm việc; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Về phía đại diện Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia có PGS. TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện tại TP. Huế; Về phía Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam có TS.Trần Đình Chín – Phó Giám đốc phụ trách Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân hiệu.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Giám đốc Phân viện Học viện TP.Huế báo cáo tình hình hoạt động của Phân viện

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện TP.Huế báo cáo tình hình hoạt động của Phân viện

Thay mặt tập thể viên chức và người lao động của Phân viện Học viện tại TP.Huế, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện đã báo cáo tóm tắt tình hình tổ chức, hoạt động và thực trạng sử dụng cơ sở vật chất của Phân viện trong thời gian qua. Sau phần báo cáo tổng quát tình hình hoạt động của Phân viện Học viện tại TP.Huế, Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế nhấn mạnh rằng việc sáp nhập Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các cán bộ chủ chốt của Phân viện Học viện tại TP.Huế cũng như các viên chức và người lao động luôn thống nhất cao với các chỉ đạo của Thủ tướng và Lãnh đạo Bộ Nội vụ việc sáp nhập Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia. Việc sáp nhập sẽ tạo thêm nhiều nguồn lực cho Học viện Hành chính Quốc gia ngày càng phát triển và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó, xứng tầm là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học hành chính ngang tầm khu vực.

Sau phần trao đổi ý kiến của các thành viên tham gia buổi làm việc, PGS.TS.NGƯT. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội Vụ đã kết luận như sau:

(1) Trong thời gian qua, cả hai đơn vị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy được năng lực và thế mạnh của từng đơn vị, khắc phục những khó khăn, góp phần vào sự phát triển chung của Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

(2) Lãnh đạo, viên chức và người lao động của hai đơn vị đồng thuận và thống nhất cao về việc sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia, trong đó sáp nhập Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam vào Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế;

(3) Đề nghị hai đơn vị tiếp tục làm công tác tư tưởng đối với viên chức, người lao động của đơn vị; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính và duy trì mọi hoạt động bình thường không để bị xáo trộn, ngắt quãng công việc, sẵn sàng triển khai kế hoạch sáp nhập khi được cấp thẩm quyền có phê duyệt;

(4) Yêu cầu hai đơn vị quản lý tốt tài sản, tài chính và cơ sở vật chất để không thất thoát, hư hỏng và bảo đảm phục vụ tốt, phát huy các nguồn lực của đơn vị sau khi sáp nhập;

(5) Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Bộ trưởng xem xét đề nghị của hai đơn vị về tên đơn vị sau khi sáp nhập là Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại khu vực miền Trung;

(6) Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn cụ thể về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự, Vụ Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn về công tác kế hoạch, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất đối với hai đơn vị khi triển khai thực hiện kế hoạch sáp nhập.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:

ThS. Lê Văn Lộc – Trưởng phòng Quản trị, Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu tại buổi làm việc

ThS. Lê Văn Lộc – Trưởng phòng Quản trị, Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu tại buổi làm việc

ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu tại buổi làm việc

ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu tại buổi làm việc

ThS. Đặng Công Minh Tâm – Trưởng phòng Tài vụ - Kế toán, Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu tại buổi làm việc

ThS. Đặng Công Minh Tâm – Trưởng phòng Tài vụ – Kế toán, Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu tại buổi làm việc

ThS. Lê Văn Mão – Trưởng Bộ môn Pháp luật, hành chính và tổ chức phát biểu tại buổi làm việc

ThS. Lê Văn Mão – Trưởng Bộ môn Pháp luật, hành chính và tổ chức phát biểu tại buổi làm việc

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.