Thực hiện công tác xét duyệt quyết toán và kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2020 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Thực hiện Quyết định số 1146/QĐ-HCQG ngày 09 tháng 04 năm 2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc thành lập tổ xét duyệt quyết toán và kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2020 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế, sáng ngày 04/05/2021 tại phòng họp A.302, Ban Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế tổ chức Khai mạc xét duyệt quyết toán và kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2020 nhằm duyệt quyết toán và kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại các đơn vị dự toán cấp III thuộc Học viện theo các quy định hiện hành của Nhà nước, thời gian làm việc từ 03/5/2021 đến 14/5/2021.

Tham dự buổi Khai mạc, về phía Đoàn quyết toán và kiểm tra, kiểm toán của Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Vũ Duy Duẩn – Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, Tổ trưởng; TS. Phùng Văn Hiền – Phó trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, Tổ phó; cùng các thành viên trong Đoàn là các chuyên viên thuộc Ban Kế hoạch – Tài chính. Về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Phân viện cùng toàn bộ các thành viên phòng Tài vụ – Kế toán thuộc Phân viện.

Phát biểu tại buổi Khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế nhấn mạnh rằng công tác quyết toán, kiểm tra và kiểm toán là một công việc rất quan trọng nhằm giúp các đơn vị dự toán cấp III thuộc Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện tốt hơn công tác tài chính, góp phần nâng cao tính hiệu quả, minh bạch trong quản trị đơn vị sự nghiệp công lập. Giám đốc Phân viện đề nghị các thành viên phòng Tài vụ – Kế toán trực thuộc Phân viện phải tạo mọi điều kiện, phối hợp chặt chẽ với các thành viên của Đoàn quyết toán, kiểm tra và kiểm toán nhằm giúp Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Giám đốc Phân viện cũng rất mong các thành viên của Đoàn quyết toán, kiểm tra và kiểm toán làm việc trên tinh thần nghiêm túc, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật nhằm giúp Phân viện thực hiện các nhiệm vụ tài chính của mình ngày một tốt hơn.

Một số hình ảnh tại buổi Khai mạc:

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu tại Lễ Khai mạc

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu tại Lễ Khai mạc

TS. Phùng Văn Hiền – Phó trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Tổ phó đọc quyết định thành lập tổ xét duyệt quyết toán và kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2020

TS. Phùng Văn Hiền – Phó trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, Tổ phó đọc Quyết định thành lập tổ xét duyệt quyết toán và kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2020

ThS. Đặng Công Minh Tâm – Trưởng phòng Tài vụ - Kế toán phát biểu tại buổi Khai mạc

ThS. Đặng Công Minh Tâm – Trưởng phòng Tài vụ – Kế toán phát biểu tại buổi Khai mạc

PHÒNG NN-TH và TT-TV

Comments are closed.