Tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Sáng ngày 26/10/2019, cùng với Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tây Nguyên, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

Tham dự buỗi Lễ khai mạc có TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, Ủy viên Hội đồng tuyển sinh, Phó trưởng Ban coi thi, Trưởng điểm thi Huế cùng các cán bộ thuộc các ban của Hội đồng tuyển sinh và các thí sinh tham dự kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh lần này tại điểm thi Huế có 64 thí sinh đăng ký tham gia thuộc 3 chuyên ngành Quản lý công (38 thí sinh) chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (20 thí sinh) và Luật Hiến pháp và Hành chính (06 thí sinh) Các thí sinh chủ yếu đến từ các tỉnh, thành phố: Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Trong 02 ngày thi (26 và 27/10/2019) các thí sinh hoàn thành các môn thi: Quản lý học đại cương và Lý luận hành chính nhà nước (chuyên ngành Quản lý công); Quản lý nhà nước về kinh tế; Tài chính – Tiền tệ ( chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng); Luật Hiến pháp và Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính) và môn Ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 đối với cả 2 chuyên ngành. Sau 2 ngày thi, các thành viên Hội đồng tuyển sinh và các Ban liên quan đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy định, quy chế, kỳ thi đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ 84,78 % thí sinh có mặt đến môn thi cuối cùng. Đây là kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế.

 Một số hình ảnh:

TS.Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế,Trưởng điểm thi Phân viện Huế phát biểu khai mạc kỳ thi

TS.Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế,Trưởng điểm thi Phân viện Huế phát biểu khai mạc kỳ thi

ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng công bố các Quyết định thành lập các Ban của Hội đồng tuyển sinh và các quyết định khác có liên quan

ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng công bố các Quyết định thành lập các Ban của Hội đồng tuyển sinh và các quyết định khác có liên quan

Toàn cảnh buổi khai mạc kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ tại điểm thi Phân viện Huế

Toàn cảnh buổi khai mạc kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ tại điểm thi Phân viện Huế

Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.