Tọa đàm khoa học “Thiết kế, giảng dạy các chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm”

      Thực hiện kế hoạch đã được Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia phê duyệt, chiều ngày 23/12/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế tổ chức Tọa đàm “Thiết kế, giảng dạy các chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm”. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế chủ trì Tọa đàm khoa học.

       Tham dự Tọa đàm, có TS. Ngô Văn Trân – Nguyên Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế; các Trưởng, Phó các Phòng/Bộ môn cùng các giảng viên, chuyên viên, người lao động của Phân viện tại TP. Huế.

      Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển nhấn mạnh đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm có những điểm khác biệt với những ưu thế riêng so với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo cách truyền thống. Bởi vậy là quá trình phát triển năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức. Việc tổ chức Tọa đàm “Thiết kế, giảng dạy các chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm” tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế mục đích chính là trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức theo vị trí việc làm hiện nay.

       Các báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu tại Tọa đàm cho thấy: Chương trình bồi dưỡng đã được xây dựng theo hướng linh hoạt hơn, bảo đảm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng mà học viên còn thiếu, những năng lực mà học viên cần; việc tổ chức các khóa bồi dưỡng đã có sự thay đổi chủ động, linh hoạt với thời gian bồi dưỡng ngắn hơn ở mỗi khóa học; phương thức đào tạo có nhiều đổi mới, không chỉ là sự truyền đạt kiến thức một chiều mà còn tạo ra cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức cùng chia sẻ, thảo luận, làm việc nhóm; sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn giúp các học viên nâng cao năng lực thích ứng với mọi sự thay đổi ngày càng cao của xã hội công chức, viên chức hiện nay. Tuy nhiên, các đơn vị như hai Bộ môn, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế, Phòng Tài vụ – Kế toán cần chủ động phối hợp để xây dựng đề án biên soạn, thẩm định các chuyên đề cho các chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm nhằm tạo một cơ sở dữ liệu bài giảng phục vụ cho công tác thương thảo mở lớp với các đối tác và phục vụ cho công tác giảng dạy.

       Kết thúc Tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển đã đánh giá cao sự tham gia đóng góp ý kiến, các tham luận đã thể hiện những cái nhìn đa chiều, những phân tích sâu sắc liên quan đến chủ đề Tọa đàm, cho thấy rằng đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm là cách tiếp cận phù hợp cho Phân viện tại TP. Huế trong bối cảnh mới.

        Một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm:

PGS.TS.Nguyễn Hoàng Hiển - Phó Giám đốc Phân viện Huế chủ trì Tọa đàm khoa học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Phó Giám đốc Phân viện tại TP. Huế chủ trì Tọa đàm khoa học

TS. Lê Thị Thu Huyền – Giảng viên Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức, Phân viện Huế trình bày tham luận “Các yếu tố cấu thành năng lực của giảng viên giảng dạy chương trình bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm” tại Tọa đàm

TS. Lê Thị Thu Huyền – Giảng viên Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức, Phân viện tại TP. Huế trình bày tham luận “Các yếu tố cấu thành năng lực của giảng viên giảng dạy chương trình bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm” tại Tọa đàm

ThS. Lê Văn Mão, Trưởng Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức, Phân viện Huế trình bày tham luận “Nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng theo nhu cầu và theo vị trí việc làm tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế” tại Tọa đàm

ThS. Lê Văn Mão, Trưởng Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức, Phân viện tại TP. Huế trình bày tham luận “Nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng theo nhu cầu và theo vị trí việc làm tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế” tại Tọa đàm

TS. Ngô Văn Trân, Nguyên Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Huế phát biểu ý kiến tại buổi Tọa đàm

TS. Ngô Văn Trân, Nguyên Phó Giám đốc Thường trực Phân viện tại TP. Huế phát biểu ý kiến tại buổi Tọa đàm

ThS. Nguyễn Đình Quý – Phòng Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin – Thư viện phát biểu tại buổi Tọa đàm

ThS. Nguyễn Đình Quý – Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện phát biểu tại buổi Tọa đàm

ThS. Mai Thị Phương Dung - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Huế phát biểu tại buổi Tọa đàm

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện tại TP. Huế phát biểu tại buổi Tọa đàm

Lãnh đạo Phân viện, các Trưởng, Phó các Phòng/Bộ môn cùng các giảng viên, chuyên viên của Phân viện chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo Phân viện, các Trưởng, Phó các Phòng/Bộ môn cùng các giảng viên, chuyên viên của Phân viện chụp ảnh lưu niệm

 

Comments are closed.