Tọa đàm khoa học ” Thừa Thiên Huế trên con đường phát triển, từ góc nhìn quản lý nhà nước” tại cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung

Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2013, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung tổ chức Tọa đàm khoa học “Thừa Thiên Huế trên con đường phát triển từ góc nhìn quản lý nhà nước”.

Đến dự buổi Tọa đàm, về phía Học viện Hành chính có GS.TS Nguyễn Đăng Thành, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Lê Như Thanh,Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, phụ trách Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung; về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Ông Ngô Hòa, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; cùng các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và toàn thể các bộ, viên chức Cơ sở Học viện.

Phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm, TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Học viện Hành chính, phụ trách Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung khẳng định: tọa đàm là dịp để các nhà quản lý cùng nhau chia sẻ để có cách nhìn toàn diện về sự phát triển trong hiện tại, tìm ra những cơ sở lý luận và thực tiễn tạo nên sự thành công bền vững cho Thừa Thiên Huế trong tương lai. Những cơ sở lý luận và thực tiễn đó không chỉ có giá trị tư vấn đối với Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan quản lý nhà nước mà còn giúp Học viên Hành chính có thêm những định hướng mới trong thiết kế các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo hướng ngày càng thiết thực hơn, tạo ra được tâm thế mới, kiến thức, kỹ năng mới cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước.

Theo đó, TS. Lê Như Thanh đã yêu cầu các đại biểu, các nhà khoa học, các nhà quản lý tham dự buổi tọa đàm tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc đánh giá những thành tựu, hạn chế về QLNN ở Thừa Thiên Huế trong những năm qua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ góc nhìn của khoa học, đưa ra những luận cứ khoa học để bình luận xác đáng về nguyên nhân đạt được và chưa đạt được. Từ những luận cứ khoa học, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN ở Thừa Thiên Huế. Phân tích những rào cản của tiến trình đổi mới QLNN hiện nay và đặt ra những vấn đề cần quan tâm trong giai đoạn 2015-2020…

Tọa đàm đã có 24 bài viết có giá trị khoa học cao của 27 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý có uy tín được phân thành 04 nhóm chủ đề chính: Liên kết vùng và phát triển kinh tế; Quản lý đô thị và an sinh xã hội; Giáo dục đào tạo và quản lý nguồn nhân lực; Văn hóa – Du lịch – Thể thao. Với 6 bài tham luận được trình bày, Buổi tọa đàm đã tập trung thảo luận liên quan đến sự phát triển của Thừa Thiên Huế từ góc nhìn QLNN trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quan hệ quốc tế, liên kết phát triển được chia sẻ tại buổi tọa đàm

Các nhà khoa học đã thảo luận, trao đổi về phát triển vùng, phát triển bền vững, quy hoạch đô thị, cấp độ quản lý với mục đích lột tả hết được những lợi thế hiện hữu và lâu dài cũng như những bất cập trong lộ trình phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế trên con đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo kết luận 48 của Bộ Chính trị.

Trong phát biểu tổng kết Tọa đàm, GS.TS Nguyễn Đăng Thành biểu dương hoạt động nghiên cứu khoa học của Cơ sở Học viện, đặc biệt là việc tổ chức Tọa đàm khoa học lần này chính là sự kết hợp, gắn bó giữa Học viện Hành chính với sự phát triển đi lên của tỉnh Thừa Thiên Huế và cả miền Trung. GS.TS Nguyễn Đăng Thành giao cho Cơ sở Học viện kết hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý có kế hoạch tổ chức một Hội thảo Khoa học sâu rộng hơn để xem xét đánh giá các vẫn đề ở mức độ cao hơn.

Một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm:

 ANH-2
 ANH-3

TS. Lê Như Thanh, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia,
phụ trách Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung báo cáo đề dẫn Tọa đàm

ANH-4

 


Các tác giả trình bày tham luận tại buổi Tọa đàm

ANH-5

 

 

Các ý kiến thảo luận, trao đổi tại buổi Tọa đàm
ANH-1

GS.TS Nguyễn Đăng Thành, Thứ trưởng Bộ Nội vụ,
Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi Tọa đàm

ANH-1
ANH-2
Ông Ngô Hòa, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế,
thay mặt Lãnh đạo Tỉnh phát biểu tại Tọa đàm

 

 

(Phan Văn Thắng)

Comments are closed.