TỌA ĐÀM VÀ TẬP HUẤN VỀ CHỦ ĐỀ “QUẢN TRỊ HỢP TÁC TRONG QUẢN TRỊ ĐỊA PHƯƠNG BỀN VỮNG TẠI HOA KỲ VÀ VIỆT NAM”

Sáng ngày 20/3/2024, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung – Trụ sở thành phố Huế, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Trung tâm Đồng thuận chính sách Quốc gia, Đại học Portland State, Hoa Kỳ tổ chức Tọa đàm và Tập huấn về chủ đề “Quản trị hợp tác trong quản trị địa phương bền vững tại Hoa Kỳ và Việt Nam .

Tham dự Tọa đàm và Tập huấn, về phía chuyên gia quốc tế và trong nước có: Giáo sư Stephen Greenwood, Giảng viên cao cấp; TS. Đặng Văn Huấn, thuộc Trung tâm Đồng thuận Chính sách Quốc gia, Đại học Portland State, Hoa Kỳ.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, tham dự chương trình gồm có: PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung; TS. Trần Thị Lan Anh, Phó Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế; lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung cùng các đại biểu và giảng viên tham gia chương trình Tọa đàm và Tập huấn trong khuôn khổ Dự án Nâng cao năng lực về đào tạo quản trị hợp tác cho Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam .

Chương trình Tọa đàm và Tập huấn do GS. Stephen Greenwood và TS. Đặng Văn Huấn, Trung tâm Đồng thuận Chính sách Quốc gia, Đại học Portland State, Hoa Kỳ; PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đồng chủ trì.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung phát biểu Khai mạc

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung phát biểu Khai mạc

Thay mặt lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, phát biểu Khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung nhấn mạnh: Năm 2023 quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh đó, nhằm thu hút các nguồn hỗ trợ chuyên gia, tài chính trong việc phát triển các tài liệu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên, năm 2023, Học viện tiếp tục mở rộng mạng lưới các đối tác thuộc Hoa Kỳ. Đến nay, Học viện Hành chính Quốc gia đã thiết lập quan hệ hợp tác với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Đồng thuận Chính sách Quốc gia, Đại học Portland State, Hoa Kỳ.

Nhằm tổ chức các cuộc trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị hợp tác tại Hoa Kỳ và Việt Nam; cung cấp cho các nhà khoa học, giảng viên, học viên là cán bộ, công chức một hệ thống lý thuyết và thực tiễn về quản trị hợp tác và làm rõ hơn nội dung của khóa tập huấn, Học viện Hành chính Quốc gia, phối hợp với các chuyên gia quốc tế và trong nước thuộc Trung tâm Đồng thuận Chính sách Quốc gia, Đại học Portland State, Hoa Kỳ tổ chức Tọa đàm với các chủ đề: “Quản trị hợp tác trong quản trị địa phương bền vững tại Hoa Kỳ và Việt Nam” tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia Khu vực Miền Trung.

Sau tọa đàm, chương trình tập huấn về Đào tạo quản trị hợp tác cho Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam là nội dung khoa học có tính mới, mở ra nhiều hướng nghiên cứu cho những chuyên gia, các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu trong lĩnh vực hợp tác thuộc các cơ quan khu vực công. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển bày tỏ sự tin tưởng các chuyên gia đến từ Trung tâm Đồng thuận Chính sách Quốc gia, Đại học Portland State, Hoa Kỳ cùng các đại biểu tham gia có những chia sẻ, thảo luận hữu ích về về kinh nghiệm Hoa kỳ và Việt Nam trong vấn đề quản trị hợp tác.

GS. Stephen Greenwood và TS. Đặng Văn Huấn, Trung tâm Đồng thuận Chính sách Quốc gia, Đại học Portland State, Hoa Kỳ trao đổi tại tọa đàm

GS. Stephen Greenwood và TS. Đặng Văn Huấn, Trung tâm Đồng thuận Chính sách Quốc gia, Đại học Portland State, Hoa Kỳ trao đổi tại tọa đàm

Với vai trò đồng chủ trì, GS. Stephen Greenwood và TS. Đặng Văn Huấn, Trung tâm Đồng thuận Chính sách Quốc gia, Đại học Portland State, Hoa Kỳ đã giới thiệu tổng quan về bối cảnh, mục tiêu và chương trình tọa đàm; thách thức của quản lý hành chính và các ví dụ thực tiễn; trình bày về quản trị hợp tác với phần định nghĩa, hai hình thức hợp tác: (1) Cùng hành động và tìm kiếm sự đồng thuận để giải quyết xung đột và nguyên tắc quan trọng; (2) Sự đa dạng của hợp tác: Mối quan hệ theo chiều ngang và chiều dọc; phụ thuộc lẫn nhau.

TS. Trần Thị Lan Anh, Phó trưởng Ban, Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm

TS. Trần Thị Lan Anh, Phó Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm

Tọa đàm “Quản trị hợp tác trong quản trị địa phương bền vững tại Hoa Kỳ và Việt Nam” đã thu hút được nhiều ý kiến tham gia của các nhà khoa học, giảng viên tham dự. Tại đây, TS. Trần Thị Lan Anh, Phó Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Hành chính Quốc gia đã phân tích vấn đề về hiệu quả hợp tác giữa nhà nước với người dân trong sự diễn biến bối cảnh phức tạp của thế giới hiện nay.

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung, Giảng viên, khoa Quản lý về kinh tế - xã hội, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung phát biểu ý kiến tại buổi Tọa đàm

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung, Giảng viên, Khoa Quản lý về kinh tế – xã hội, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung phát biểu ý kiến tại buổi Tọa đàm

TS. Vũ Hoàng Mạnh Trung, Giảng viên, Khoa Quản lý về kinh tế – xã hội Phân viện Miền Trung trao đổi và thảo luận về hiệu quả hợp tác giữa nhà nước với người dân trong vấn đề đa dạng trong quản trị hợp tác.

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn, Giảng viên, khoa Khoa học liên ngành, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung phát biểu ý kiến tại tọa đàm

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn, Giảng viên, Khoa Khoa học liên ngành, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung phát biểu ý kiến tại buổi Tọa đàm

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn, Giảng viên, Khoa Khoa học liên ngành, Phân viện Miền Trung nêu lên vấn đề cần có sự tham gia, hợp tác của người dân vào thực hiện chính sách, dự án của Nhà nước.

TS. Ngô Văn Trân, Giảng viên cao cấp, khoa Hành chính và Pháp luật, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm

TS. Ngô Văn Trân, Giảng viên cao cấp, Khoa Hành chính và Pháp luật, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung phát biểu ý kiến tại buổi Tọa đàm

TS. Ngô Văn Trân, Giảng viên cao cấp, Khoa Hành chính và Pháp luật, Phân viện Miền Trung đặt vấn đề về việc thực hiện quản trị hợp tác ở địa phương. Việc khó khăn nhất hiện nay trong quản trị hợp tác là đẩy mạnh về sự tham gia của doanh nghiệp và người dân vào quản trị quốc gia và quản trị hợp tác về thể chế và chính sách như thế nào?

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi Tọa đàm

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi Tọa đàm

Phát biểu tại buổi Toạ đàm, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia khẳng định, Học viện Hành chính Quốc gia rất vinh dự được hợp tác với Trung tâm Đồng thuận Chính sách Quốc gia, Đại học Portland State, Hoa Kỳ. Việc trao đổi những nội dung tại tọa đàm rất hữu ích và chuyên nghiệp, không chỉ trang bị những kiến thức tổng quan về quản trị hợp tác mà còn giúp áp dụng vào công tác, giảng dạy một cách có hiệu quả. Buổi tọa đàm và khóa tập huấn này thể hiện quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Do đó, rất mong các giảng viên tích cực tham gia lớp tập huấn để có cách nhìn nhận toàn diện và hiệu quả về quản trị hợp tác.

Buổi chiều cùng ngày, GS. Stephen Greenwood và TS. Đặng Văn Huấn, Trung tâm Đồng thuận Chính sách Quốc gia, Đại học Portland State, Hoa Kỳ tiếp tục chủ trì và hướng dẫn xoay quay chủ đề “Quản trị hợp tác trong quản trị địa phương bền vững tại Hoa Kỳ và Việt Nam” cho các giảng viên chủ chốt của Học viện. Từ kết quả của khóa tập huấn, các giảng viên sẽ thực hành thuyết giảng và xây dựng báo cáo nghiên cứu đề xuất thí điểm thành các chuyên đề, nội dung phục vụ hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chương trình tọa đàm và khóa tập huấn về chủ đề “Quản trị hợp tác trong quản trị địa phương bền vững tại Hoa Kỳ và Việt Nam” diễn ra trong 02 ngày, bắt đầu từ ngày 20/3/2024 đến hết ngày 21/3/2024.

Một số hình ảnh của buổi Tọa đàm và Tập huấn:

8

Toàn cảnh buổi Khai mạc chương trình Tọa đàm và Tập huấn

Toàn cảnh buổi Khai mạc chương trình Tọa đàm và Tập huấn

10

Các giảng viên tham gia tập huấn về Quản trị hợp tác tiến hành thảo luận nhóm

Các giảng viên tham gia tập huấn về Quản trị hợp tác tiến hành thảo luận nhóm

12

13

Toàn cảnh khóa Tập huấn

Toàn cảnh khóa Tập huấn

15

Đại biểu tham dự Tọa đàm và Tập huấn chụp ảnh lưu niệm

Đại biểu tham dự Tọa đàm và Tập huấn chụp ảnh lưu niệm

PHÒNG QLKH,KT&TV

Comments are closed.