news

Lịch ôn thi cao học đợt II năm 2013 tại Huế

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH CƠ SỞ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH KHU VỰC MIỀN TRUNG CỘNG HÒA  Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày 10 Tháng 7 năm 2013   LỊCH ÔN T...
news

Lịch hệ thống kiến thức tại Quảng Bình

LỊCH HỆ THỐNG KIẾN THỨC TẠI QUẢNG BÌNH ĐỂ DỰ THI CAO HỌC TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG ĐỢT 1/2013  Thời gian học:  Sáng: 8h00 – 11h30; Chiều: 14h00 – 17h30; Tối: 18h00 – 21h30 Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Q...