Đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm tại điểm cầu trụ sở Tp. Đà Nẵng.

Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 33/2023 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung

Sáng ngày 16/9/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 33/2023. ...