Các hoạt động tiêu biểu của Phân viện Huế

Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và cán bộ, giảng viên, học viên Cơ sở Học viện

Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và cán bộ, giảng viên, học viên Cơ sở Học viện

Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đồng chí Phan Ngọc Thọ – Phó chủ tịch Thường trực UBND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế trao cờ của Bộ Nội vụ cho Cơ sở Học viện – Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014

Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đồng chí Phan Ngọc Thọ – Phó chủ tịch Thường trực UBND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế trao cờ của Bộ Nội vụ cho Cơ sở Học viện – Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014

NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ và TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Cơ sở Học viện tại buổi làm việc với Cơ sở Học viện Hanh chính Quốc gia khu vực miền Trung (11/8/2017)

NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ và TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Cơ sở Học viện tại buổi làm việc với Cơ sở Học viện Hanh chính Quốc gia khu vực miền Trung (11/8/2017)

Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động Cơ sở Học viện trong chuyến thăm và làm việc tại Cơ sở Học viện (19/12/2017)

Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động Cơ sở Học viện trong chuyến thăm và làm việc tại Cơ sở Học viện (19/12/2017)

Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia cùng Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động Cơ sở Học viện chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống HVHC Quốc gia (29/5/2017)

Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia cùng Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động Cơ sở Học viện chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống HVHC Quốc gia (29/5/2017)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng (ngày 20/10/2018)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng (ngày 20/10/2018)

Khai mạc chương trình Giao lưu thể thao và văn nghệ chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống Học viện Hành chính Quốc gia

Khai mạc chương trình Giao lưu thể thao và văn nghệ chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống Học viện Hành chính Quốc gia

 Khai giảng lớp Đại học Hành chính hệ Chính quy Cử tuyển KCT3 mở tại Phân viện Huế niên khóa 2015-2019 (ngày 16/11/2015)

Khai giảng lớp Đại học Hành chính hệ Chính quy Cử tuyển KCT3 mở tại Phân viện Huế niên khóa 2015-2019 (ngày 16/11/2015)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2018 tại Phân viện Huế (02/11/2018)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2018 tại Phân viện Huế (02/11/2018)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương năm 2018 tại tỉnh Bình Định (ngày 09/3/2019)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương năm 2018 tại tỉnh Bình Định (ngày 09/3/2019)

 

Comments are closed.