P.TO CHUC HANH CHINH

Phòng Tổ chức – Hành chính

THÀNH LẬP Tiền thân là Phòng Hành chính – Tổ chức – Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 1139/QĐ-HCQG ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Theo Quyết ...
TAP THE CAN BO

Cơ cấu tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ 1. ThS. Vũ Văn Thành, Chánh Văn phòng Học viện Hành chính, Trưởng Văn phòng đại diện Học viện Hành chính tại miền Trung (2004 – 2010) 2. PGS.TS Nguyễn Đăng Thành, Giám đố...
DCIM100MEDIADJI_0013.JPG

Giới thiệu chung

THÀNH LẬP Tiền thân là Chi bộ Văn phòng đại diện Học viện Hành chính tại miền Trung (nay được đổi tên là Chi bộ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế) được thành lập theo Quyết địn...