Chương trình Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 tại tỉnh Bình Định

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế với Ban Dân tộc tỉnh Bình Định, sáng ngày 17/12/2018, tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế và Ban Dân tộc tỉnh Bình Định tổ chức chương trình Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018.

Tham dự khai mạc chương trình tập huấn có đồng chí Đinh Văn Lung, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Định; Đồng chí Nguyễn Phạm Phụng, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Định cùng đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Ban Dân tộc tỉnh Bình Định, cán bộ, giảng viên Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế và gần 180 học viên tham dự.

Chương trình tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020, tổ chức tại tỉnh Bình Định năm 2018 gồm có 8 lớp, trong đó: 02 lớp Bồi dưỡng Quy trình, kỹ năng tổ chức thực hiện chương trình và làm chủ đầu tư Chương trình 135; 02 lớp Bồi dưỡng Nâng cao hiệu quả vận động cán bộ Hội phụ nữ xã, thôn tham gia quản lý, giám sát, tuyên truyền thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững; 02 lớp Bồi dưỡng Nâng cao hiệu quả vận động cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên xã, thôn về kỹ năng phát triển cộng đồng, tăng cường tham gia của cộng đồng, thanh niên trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện giám sát, cộng đồng với các hoạt động của  Chương trình 135; 01 lớp Bồi dưỡng Nâng cao hiệu quả vận động cán bộ Khối Dân vận cấp xã và Mặt trận thôn tham gia quản lý, giám sát, tuyên truyền thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn góp phần phát kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững; 01 lớp Bồi dưỡng Nâng cao hiệu quả vận động cán bộ Hội nông dân cấp xã, thôn tham gia quản lý, giám sát, tuyên truyền thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững.

Trong chương trình học tập, học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng quan chương trình 135 của Chính phủ và các chuyên đề như: Đề án, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020; Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo; Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Chương trình 135; Một số điểm của Luật Xây dựng; Trình tự lập và thực hiện dự án – hợp đồng trong hoạt động xây dựng quản lý tiến độ, chất lượng và bảo trì, quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế….

Một số hình ảnh buổi khai mạc:

Đồng chí Nguyễn Phạm Phụng, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Định phát biểu khai mạc chương trình tập huấn

Đồng chí Nguyễn Phạm Phụng, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Định phát biểu khai mạc chương trình tập huấn

ThS.Trần Hải Định, phòng Quản lý Đào tạo Bồi dưỡng Phân viện Huế giới thiệu khái quát về mục tiêu, kế hoạch và nội dung chương trình tập huấn

ThS.Trần Hải Định, phòng Quản lý Đào tạo, Bồi dưỡng Phân viện Huế giới thiệu khái quát về mục tiêu, kế hoạch và nội dung chương trình tập huấn

Toàn cảnh buổi Khai mạc Chương trình tập huấn

Toàn cảnh buổi Khai mạc Chương trình tập huấn

Đại biểu, cán bộ, giảng viên chụp ảnh lưu niệm

Đại biểu, cán bộ, giảng viên chụp ảnh lưu niệm

Ảnh: Trần Hải Định

Tin: Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.