TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện thay mặt Lãnh đạo Cơ sở Học viện trình bày Báo cáo Tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2016

Ngày 10/01/2017, Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2016. Hội nghị có sự tham gia của TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phò...