Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện khóa IV/2018 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Sáng ngày 02 tháng 11 năm 2018, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện khóa IV/2018 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế.

Đến dự Lễ khai giảng, về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Dương Quang Bằng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Phan Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc thường trực Phân viện Huế cùng các cán bộ, giảng viên và các học viên tham gia lớp học.

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện khóa IV/2018 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có 88 học viên đến từ 5 tỉnh miền Trung: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định. Đa số các học viên là cán bộ đương nhiệm và cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương.

Khóa học sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 02/11/2018 đến ngày 24/11/2018. Nội dung học với 8 chuyên đề: Tổng quan về cấp huyện và lãnh đạo, quản lý cấp huyện; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở cấp huyện; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, xử lý tình huống khẩn cấp của lãnh đạo cấp huyện; Kiểm tra đánh giá, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của lãnh đạo; Chủ trì, điều hành cuộc họp của lãnh đạo, quản lý cấp huyện… Mục đích của khóa học nhằm cập nhật nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý góp phần nâng cao năng lực thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của lãnh đạo cấp huyện, trang bị một số kỹ năng cơ bản cần có trong lãnh đạo, quản lý để giúp cho đội ngũ lãnh đạo cấp huyện sử dụng có hiệu quả các phương pháp cần thiết trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người lãnh đạo, quản lý trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức trong thực thi công vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Trong quá trình học, các học viên sẽ làm bài 02 bài kiểm tra và 01 chuyên đề quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác.

Phát biểu tại buổi Lễ Khai giảng, TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là yếu tố tiên quyết góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. TS. Ngô Văn Trân hy vọng rằng chương trình bồi dưỡng này sẽ góp phần giúp cho các học viên hiểu rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu cần có với công chức giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp huyện.

Lớp học dự kiến bế giảng vào ngày 21/12/2018.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc thường trực Phân viện Huế phát biểu khai giảng khóa học

TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc thường trực Phân viện Huế phát biểu khai giảng khóa học

ThS. Lê Văn Dự, Quyền Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính công bố các quyết định mở lớp

ThS. Lê Văn Dự, Quyền Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố các quyết định mở lớp

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng lớp học

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng lớp học

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Lãnh đạo Phân viện Huế, cán bộ, và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Lãnh đạo Phân viện Huế, cán bộ, và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.