Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo Phân viện, đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Bế giảng lớp bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0 khóa I/2020 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế...

Được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, chiều ngày 18/12/2020, tại Hội trường B104, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng về kỹ năng...
Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương và Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa I năm 2020 tại tỉnh Quảng Nam

Được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 21/5/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở ...