Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương và Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa I năm 2020 tại tỉnh Quảng Nam

Được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 21/5/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa I năm 2020 tại tỉnh Quảng Nam.

Đến tham dự Lễ khai giảng, về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Trần Vũ Công Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS.Nguyễn Hoàng Hiển – Phó Giám đốc Phân viện Huế cùng các cán bộ, giảng viên và các học viên tham gia khóa học.

Hai lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa I năm 2020 tại tỉnh Quảng Nam có 107 học viên tham dự trong đó: Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương có 56 học viên là các đồng chí đang giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc các cơ quan tương đương Sở và cán bộ quy hoạch vào các chức danh Lãnh đạo cấp Sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương có 51 học viên gồm các đồng chí đang giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và các cán bộ quy hoạch vào vị trí lãnh đạo huyện và tương đương đến từ các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Quảng Nam. Hai lớp bắt đầu học từ ngày 21/05/2020 đến ngày 20/6/2020. Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương với nội dung chương trình học với 9 chuyên đề và 02 bài báo cáo chuyên đề chia làm 2 phần: Phần kiến thức về năng lực lãnh đạo: Phương pháp làm việc của lãnh đạo cấp sở; Cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh cảnh toàn cầu hóa… Phần các kỹ năng: Quản lý phát triển nguồn nhân lực, Giao tiếp và quan hệ với công chúng; Sử dụng công cụ trong quản lý. Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện với nội dung chương trình học gồm 8 chuyên đề: Tổng quan về cấp huyện và lãnh đạo, quản lý cấp huyện; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở cấp huyện; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, xử lý tình huống khẩn cấp của lãnh đạo cấp huyện; Kiểm tra đánh giá, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của lãnh đạo; Chủ trì, điều hành cuộc họp của lãnh đạo, quản lý cấp huyện.

Mục đích chung của khóa học nhằm cập nhật nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý góp phần nâng cao năng lực thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của lãnh đạo cấp sở, cấp huyện, trang bị một số kỹ năng cơ bản cần có trong lãnh đạo, quản lý để giúp cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện sử dụng có hiệu quả các phương pháp cần thiết trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người lãnh đạo, quản lý trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức trong thực thi công vụ. Trong quá trình học, các học viên sẽ làm 02 bài kiểm tra và 01 bài tình huống quản lý và đi nghiên cứu thực tế Quản lý nhà nước tại một địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế nêu bật vai trò của công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp huyện nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức và thực tiễn để hoàn thành chức trách được giao cũng như trang bị những kỹ năng cơ bản để đội ngũ này sử dụng có hiệu quả các phương pháp cần thiết trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người lãnh đạo, quản lý. PGS.TS.Nguyễn Hoàng Hiển hy vọng sau những bộn bề công việc, các học viên về đây với tâm thế cầu thị cùng nhau nỗ lực cố gắng sẽ tích lũy cho mình những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được nghiên cứu và học tập vào công tác của mình.

Phát biểu tại buổi Lễ Khai giảng đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Học viện, lãnh đạo Phân viện Huế đồng thời nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực thực thi công vụ. Thông qua khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp huyện các học viên có cơ hội được cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập để phục vụ ngày càng tốt hơn công việc của cơ quan, tổ chức. Đồng chí Trần Anh Tuấn hy vọng rằng sau khi kết thúc khóa học, các học viên với cương vị và trọng trách lãnh đạo, quản lý của mình sẽ phát huy những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được để phục vụ tốt hơn cho vị trí công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành và lĩnh vực tại địa phương.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu Khai giảng khóa học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu Khai giảng khóa học

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phát biểu

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phát biểu

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Ảnh: Phan Thị Ngọc Anh

Tin: Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.