PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu Khai giảng khóa học

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 13/2020 và Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 5/2020 tại tỉnh Quảng Ngãi

Được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 25/6/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở ...