Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia làm việc tại Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên

Sáng ngày 13/5/2023, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Học viện đã có buổi làm việc với Phân viện Tây Nguyên.

Tham dự buổi làm việc có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS. Lại Đức Vượng – Phó Giám đốc Học viện, Phụ trách Phân viện Tây Nguyên; PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện và TS. Lê Thanh Huyền – Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo Học viện. Đón tiếp các đồng chí Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Phân viện Tây Nguyên.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện đề nghị Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Phận viện trong thời gian qua, đồng thời đề nghị viên chức, người lao động thuộc Phân viện đóng góp ý kiến liên quan đến các lĩnh vực công tác của Phân viện.

TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Thay mặt cho toàn thể viên chức, người lao động thuộc Phân viện, đồng chí Thiều Huy Thuật báo cáo những nét cơ bản về tổ chức và hoạt động của Phân viện trên tất cả các mặt công tác như đào tạo bồi dưỡng, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ nhân sự, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất trong giai đoạn 2018 – 2022. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trên tất cả các mặt công tác của Phân viện trong giai đoạn 5 năm (2018-2023), định hướng phát triển trong thời gian tới và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Ban Giám đốc Học viện để góp phần giúp Phân viện ngày càng phát triển hơn nữa.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Phân viện trong thời gian vừa qua cũng như ý kiến phát biểu của viên chức, người lao động thuộc Phân viện, đồng chí Giám đốc Học viện ghi nhận, chúc mừng những thành tựu mà Phân viện đã đạt được trong thời gian qua, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của toàn thể viên chức, người lao động thuộc Phân viện. Để thuận tiện cho công tác chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của Phân viện, Giám đốc Học viện đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến các lĩnh vực công tác của mình trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ với Phân viện Tây Nguyên.

TS. Lê Thanh Huyền - Trưởng ban Quản lý đào tạo Học viện phát biểu tại buổi làm việc.

TS. Lê Thanh Huyền – Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo Học viện phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Lê Thanh Huyền đánh giá cao những kết quả đạt được của Phân viện và chỉ ra một số nhiệm vụ cấp bách mà Phân viện cần chú trọng thực hiện để chuẩn bị cho hoạt động đào tạo đại học trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh Phân viện cần nỗ lực hơn nữa để xây dựng đội ngũ giảng viên tại chỗ, tổ chức một số lớp bồi dưỡng, tập huấn về phương pháp giảng dạy đại học cho giảng viên, viên chức tại Phân viện. Bên cạnh đó, Phân viện cần tiếp tục phát huy lợi thế đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công và một số chuyên ngành khác phù hợp với điều kiện của Phân viện và nhu cầu thực tiễn tại các địa phương.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu - Chánh Văn phòng Học viện phát biểu tại buổi làm việc.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện phát biểu tại buổi làm việc.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu tập trung giải đáp, làm rõ những kiến nghị của Phân viện liên quan đến lĩnh vực Văn phòng Học viện phụ trách. Theo đó, đồng chí Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia nêu rõ những khó khăn về mặt thủ tục hành chính của toàn hệ thống Học viện trong việc mua sắm trang thiết bị làm việc cho viên chức, người lao động trong thời gian vừa qua; giải đáp và đưa ra hướng giải quyết một số vướng mắc trong việc sử dụng, vận hành phần mềm quản lý văn bản Voffice tại Phân viện Tây Nguyên. Đồng chí cũng thông qua một số hoạt động nổi bật của Học viện để viên chức, người lao động nắm bắt thêm và có phương án thực hiện theo chủ trương của Học viện.

TS. Lại Đức Vượng - Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Tây Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

TS. Lại Đức Vượng – Phó Giám đốc Học viện, Phụ trách Phân viện Tây Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ở cương vị là Phó Giám đốc Học viện, Phụ trách Phân viện Tây Nguyên, TS. Lại Đức Vượng hoàn toàn thống nhất với báo cáo tình hình hoạt động của Phân viện cũng như các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và viên chức, người lao động thuộc Phân viện. Đồng chí đề nghị Phân viện Tây Nguyên cần xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng, cùng nhau nỗ lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của Phân viện trên tất cả các mặt công tác. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện cũng đề nghị Giám đốc Học viện quan tâm hơn nữa để Phân viện Tây Nguyên phát huy hết tiềm năng, ngày càng phát triển và khẳng định được vị thế.

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến giải đáp những kiến nghị của Phân viện liên quan đến các nội dung về đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất, đào tạo bồi dưỡng và một số nội dung khác. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Học viện đã phát biểu chỉ đạo đối với Phân viện Tây Nguyên như sau:

Một là, đề nghị Phân viện hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của Phân viện trong tháng 5/2023 để trình Học viện phê duyệt, ban hành;

Hai là, thực hiện chủ trương của Học viện về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các đơn vị thuộc và trực thuộc, Phân viện cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy chế phân cấp và gửi về Ban Tổ chức cán bộ Học viện trước ngày 10/6/2023.

Ba là, chú trọng xây dựng đội ngũ từ nguồn nhân lực tại chỗ trong đó quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giảng viên và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt. Phân viện phải có chiến lược xây dựng, phát triển đội ngũ tại chỗ và gửi về Học viện trước ngày 30/6/2023. Cần tạo điều kiện cử viên chức tham gia đào tạo trình độ nghiên cứu sinh, trung cấp lý luận chính trị, ngoại ngữ và bồi dưỡng các nội dung liên quan đến từng lĩnh vực công tác; kết hợp giữa đào tạo, bồi dưỡng với tăng cường sinh hoạt chuyên môn; dành một tỷ lệ nguồn thu để hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tại chỗ. Phân viện cần động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để những viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn được chuyển sang ngạch giảng viên nhằm tăng cường đội ngũ giảng viên tại chỗ, đáp ứng yêu cầu đào tạo bồi dưỡng nói chung và chuẩn bị cho hoạt động đào tạo đại học trong thời gian tới.

Bốn là, phân công công việc hợp lý trên cơ sở phù hợp với năng lực, sở trường của viên chức, người lao động, đảm bảo công tâm, minh bạch. Viên chức, người lao động tại Phân viện cần chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp.

Năm là, Phân viện phải xây dựng và duy trì sự đoàn kết, thống nhất, lấy đoàn kết là nền tảng để tổ chức các hoạt động chuyên môn, đoàn thể. Tập thể Phân viện phải đồng lòng, vị tha để mọi sự tốt đẹp hơn; lãnh đạo Phân viện cần gương mẫu, công tâm, minh bạch trong quá trình công tác, giải quyết công việc.

Thay mặt viên chức, người lao động thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, TS. Thiều Huy Thuật gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Học viện, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện đã có những ý kiến chỉ đạo sát sao, những ý kiến đóng góp thiết thực với Phân viện trên tất cả các mặt hoạt động, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện và sẽ quyết tâm thực hiện các nội dung mà Ban Giám đốc đã chỉ đạo. Buổi làm việc của Ban Giám đốc Học viện tại Phân viện Tây Nguyên là nguồn động viên, khích lệ tinh thần đối với mỗi viên chức, người lao động thuộc Phân viện. Phân viện mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong thời gian tới nhằm giúp Phân viện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

TS. Lê Văn Từ - Trưởng phòng quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

ThS. Phan Xuân Quý - Trưởng phòng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

ThS. Phan Xuân Quý – Trưởng phòng, Phòng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Ban giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo, viên chức, người lao động Phân viện.

Ban Giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo và viên chức, người lao động Phân viện.

Ban giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo và viên chức, người lao động Phân viện.

Ban Giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo và viên chức, người lao động Phân viện.

Nguyễn Thị Ngọc

Comments are closed.