icon_new

Kế hoạch Tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần chương trình học bổ sung kiến thức dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Tài chính-Ngân hàng, Quản lý kinh tế – Đợt 2 năm 2023 tại Phân viện Học viện ...

Kế hoạch thi kehoachthibosungkienthucdot2.2023.pdf Lịch thi: https://drive.google.com/file/d/1pvq_k-JasP-5aQ3QwpBJGCudRHUnxKxp/view?usp=sharing