Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực

  BỘ MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGÀNH, LĨNH VỰC I. Vị trí và chức năng Bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực  là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện). ...
BM PL

Bộ môn Pháp luật, Hành chính và tổ chức

BỘ MÔN PHÁP LUẬT, HÀNH CHÍNH VÀ TỔ CHỨC ĐT: 0262.3911799 I. Vị trí và chức năng 1. Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (P...
P.TC

Phòng Tổ chức – Hành chính

I.Vị trí và chức năng 1. Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện). 2. Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham ...
P.QT

Phòng Quản trị

I. Vị trí và chức năng Phòng Quản trị là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện).. Phòng Quản trị có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân viện về quản lý,...
P.TV

Phòng Tài vụ – Kế toán

PHÒNG TÀI VỤ – KẾ TOÁN. ĐT: 0262.3865060 I.Vị trí và chức năng 1. Phòng Tài vụ – Kế toán là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện). 2. Phòng Tà...
IMG_20200529_130212_copy_879x575

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ. ĐT: 0262.8599779 I. Vị trí và chức năng 1. Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tâ...
11

Phòng quản lý Đào tạo, Bồi dưỡng

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐT: 0262.3865804 I. Vị trí và chức năng 1. Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (Phân viện). 2. ...