Bế giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk

          Ngày 03/8/2018, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tổ chức 02 Lễ bế giảng cho 02 lớp bồi dưỡng: Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk.

          Tham dự bế giảng về phía Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk có ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc; ông Võ Văn Hùng, Phó Trưởng phòng Công chức – Viên chức; về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên có ThS. Nguyễn Anh Phương, phụ trách, điều hành phòng Tổ chức – Hành chính; lãnh đạo các đơn vị và học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

          Phát biểu tại các lễ bế giảng ThS. Nguyễn Anh Phương khẳng định tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp của Sở Nội vụ Tỉnh Đắk Lắk và hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với Sở Nội vụ nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Tỉnh.

          Thay mặt Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, ông Hoàng Mạnh Hùng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo và đội ngũ giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên; đánh giá cao kết quả của các khóa bồi dưỡng và hy vọng các anh, chị học viên sẽ phát huy những nội dung trao đổi tại khóa học vào thực tế công tác của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng nền hành chính của địa phương.

          Một số hình ảnh tại buổi lễ bế giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng:

IMG_0028 (Copy)

Toàn cảnh buổi lễ

 

IMG_0140 (Copy)

Ông Võ Văn Hùng – Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức – Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk công bố các quyết định liên quan đến lớp học

 

IMG_0158 (Copy)

ThS. Nguyễn Anh Phương – Phụ trách, điều hành phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu bế giảng lớp học

 

IMG_0164 (Copy)

Ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ

 

IMG_0175 (Copy)

Đại diện học viên lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý, lãnh đạo cấp phòng phát biểu tại buổi lễ

 

IMG_0182 (Copy)

Học viên của lớp chụp hình lưu niệm cùng thầy cô, lãnh đạo của Phân viện và lãnh đạo Sở Nội vụ

 

          Một số hình ảnh tại buổi lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế:

IMG_0052 (Copy)

Ông Võ Văn Hùng – Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức – Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk công bố các quyết định liên quan đến lớp học

 

IMG_0070 (Copy)

ThS. Nguyễn Anh Phương – Phụ trách, điều hành phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu bế giảng lớp học

 

IMG_0089 (Copy)

Ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ

 

IMG_0107 (Copy)

Đại diện học viên lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập Quốc tế phát biểu tại buổi lễ

 

IMG_0109 (Copy)

Học viên của lớp chụp hình lưu niệm cùng thầy cô, lãnh đạo của Phân viện và lãnh đạo Sở Nội vụ

 Trần Thị Mai

Comments are closed.