Chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú

          Thực hiện Quyết định số 950  và số 951 ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Đảng ủy Bộ Nội vụ, ngày 09/3/2018, Chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho hai quần chúng ưu tú là Trần Thị Mai, giảng viên khoa Lý luận cơ sở và Quản lý nhà nước và quần chúng Nguyễn Phúc Hải, chuyên viên phòng Quản trị. Đây là những quần chúng có bản lĩnh chính trị, luôn gương mẫu trong mọi hoạt động và có tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể của Phân viện.

            Tham dự lễ kết nạp có đ/c Nguyễn Đăng Quế, Đảng ủy viên, Phó giám độc Học viện Hành chính Quốc gia, Bí thư chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên, cùng toàn thể 13 đảng viên trong Chi bộ.

            Vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, sau khi nhận Quyết định kết nạp, hai đồng chí đảng viên mới đã tự hào và trang nghiêm tuyên thệ dưới cờ Đảng và cờ Tổ quốc.

            Phát biểu tại lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Đăng Quế, thay mặt đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia chúc mừng các đảng viên mới, giao nhiệm vụ cho 2 đảng viên và phân công cho các đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đảng viên mới trong thời gian dự bị. Đồng chí Nguyễn Đăng Quế nhấn mạnh: Được đứng vào hàng ngũ của Đảng không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm của đảng viên; phải tuyệt đối chấp hành Điều lệ Đảng; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động để xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

            Một số hình ảnh:

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

TS. Nguyễn Đăng Quế, Đảng ủy viên, Phó giám độc Học viện Hành chính Quốc gia, Bí thư chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên đọc và trao quyết định cho quần chúng Trần Thị Mai

TS. Nguyễn Đăng Quế, Đảng ủy viên, Phó giám độc Học viện Hành chính Quốc gia, Bí thư chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên đọc và trao quyết định cho quần chúng Trần Thị Mai

TS. Nguyễn Đăng Quế, Đảng ủy viên, Phó giám độc Học viện Hành chính Quốc gia, Bí thư chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên đọc và trao quyết định cho quần chúng Nguyễn Phúc Hải

TS. Nguyễn Đăng Quế, Đảng ủy viên, Phó giám độc Học viện Hành chính Quốc gia, Bí thư chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên đọc và trao quyết định cho quần chúng Nguyễn Phúc Hải

Quần chúng Trần Thị Mai Tuyên thệ trước cờ đảng, cờ tổ quốc, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của toàn thể đảng viên trong Chi bộ

Quần chúng Trần Thị Mai Tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của toàn thể đảng viên trong Chi bộ

TS. Nguyễn Đăng Quế, Đảng ủy viên, Phó giám độc Học viện Hành chính Quốc gia, Bí thư chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại buổi lễ

TS. Nguyễn Đăng Quế, Đảng ủy viên, Phó giám độc Học viện Hành chính Quốc gia, Bí thư chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại buổi lễ

TS. Nguyễn Đăng Quế, Đảng ủy viên, Phó giám độc Học viện Hành chính Quốc gia, Bí thư chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên giao nhiệm vụ cho hai đảng viên mới

TS. Nguyễn Đăng Quế, Đảng ủy viên, Phó giám độc Học viện Hành chính Quốc gia, Bí thư chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên giao nhiệm vụ cho hai đảng viên mới

 

Comments are closed.