Đại hội Chi bộ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020-2022

          Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Đại hội Chi bộ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020-2022 đã được tiến hành trọng thể với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tham dự Đại hội có 14/14 đảng viên trong chi bộ. Đại hội được đón tiếp đồng chí Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia tới dự và chỉ đạo Đại hội.

          Đại hội đã nghe báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên và 04 bài tham luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học; hoạt động của các bộ môn; hoạt động đoàn thanh niên tại Phân viện. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Phân viện tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tư tưởng chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng và các hoạt động đoàn thể, quần chúng. Hằng năm, Chi bộ đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Nhiệm kỳ 2020-2022 Chi bộ quán triệt thực hiện văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của các cấp; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị nhằm hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia.

          Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 02 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Phân viện được bầu làm Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Một số hình ảnh tại Đại hội:

IMG_2048 (Copy)

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí Nguyễn Huy Tiềm  thông qua Nội quy Đại hội

Đồng chí Nguyễn Huy Tiềm thông qua Nội quy Đại hội

Đồng chí Phạm Ngọc Đại thông qua báo cáo tình hình đảng viên, thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội

Đồng chí Phạm Ngọc Đại thông qua báo cáo tình hình đảng viên, thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội

Đồng chí Phan Xuân Quý - Phó bí thư chi bộ thông qua báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2022

Đồng chí Phan Xuân Quý – Phó bí thư chi bộ thông qua báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2022

Đồng chí Lê Văn Từ  phát biểu tham luận tại Đại hội

Đồng chí Lê Văn Từ phát biểu tham luận tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Mai phát biểu tham luận tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Mai phát biểu tham luận tại Đại hội

Đồng chí Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Đăng Quế - Bí thư chi bộ phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Đăng Quế – Bí thư chi bộ phát biểu tại Đại hội

Đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022

Đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022

IMG_2146 (Copy)

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đồng chí Trần Thị Mai thông qua Nghị quyết Đại hội

Đồng chí Trần Thị Mai thông qua Nghị quyết Đại hội

Đảng viên biểu quyết tại Đại hội

Đảng viên biểu quyết tại Đại hội

Trần Thị Mai

 

Comments are closed.