DANH MỤC CÁC MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO CAO HỌC NĂM 2015 TẠI PHÂN VIỆN KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Danh mục ngành

I.    CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG

II.   CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH

III.  CHUYÊN NGÀNH QUAN LÝ CÔNG

IV. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Các bạn nhớ tải các file trên về máy của mình rồi giải nén để xem và nghiên cứu nhé, chúc các bạn thành  công trong công tác và con đường học vấn…

Trân trọng cảm ơn !

Comments are closed.