Hội nghị Thông báo Quyết định số 06/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/4/2024, hòa cùng không khí hân hoan của Học viện Hành chính Quốc gia, Hội nghị Thông báo Quyết định số 06/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được tổ chức long trọng tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự hội nghị có TS. Thiều Huy Thuật – Quyền Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động của Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk.

Chủ trì Hội nghị, TS. Thiều Huy Thuật vui mừng thông báo Quyết định số 06/2024/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/4/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ.

TS. Thiều Huy Thuật – Quyền Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị

TS. Thiều Huy Thuật – Quyền Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị

Theo Quy định tại Quyết định số 06/2024/QĐ-TTg, từ ngày 15/4/2024 khi Quyết định này có hiệu lực thi hành, Học viện Hành chính Quốc gia có 3 Phân hiệu trực thuộc, bao gồm:

- Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam;

- Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk.

Học viện tiếp nhận và tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đảm bảo quyền lợi của học viên, sinh viên; cấp văn bằng, chứng chỉ đối với học viên, sinh viên theo quy định của pháp luật; kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã và đang triển khai thực hiện. Hoạt động đào tạo các trình độ của giáo dục đại học tại trụ sở chính và Phân hiệu của Học viện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Có thể nói, Quyết định số 06/2024/QĐ-TTg đã tạo ra nhiều cơ hội cũng như đặt ra nhiều thách thức để Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện tốt những chức năng, nhiệm vụ đã triển khai và chuyển đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự…để có thể sẵn sàng, tích cực, chủ động trong triển khai những chức năng, nhiệm vụ mới được các cấp có thẩm quyền giao trong thời gian sắp tới.

TS. Thiều Huy Thuật cũng bày tỏ sự quyết tâm, sự tin tưởng với sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Nội vụ, các cấp Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, các cấp Lãnh đạo Phân hiệu cùng sự đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu về mọi mặt của toàn thể viên chức, người lao động, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục là một trong những ngọn cờ đầu của Học viện Hành chính Quốc gia trong quá trình chuyển đổi và thực hiện tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Lãnh đạo, viên chức, người lao động Phân hiệu chụp ảnh lưu niệm tại sảnh Phân hiệu.

Lãnh đạo, viên chức, người lao động Phân hiệu chụp ảnh lưu niệm tại sảnh Phân hiệu.

Nguyễn Đào Xuân


Comments are closed.