Hội nghị viên chức, người lao động Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên năm 2023 được tổ chức thành công tốt đẹp

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-PVTN ngày 15/01/2024 của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, sáng ngày 17/01/2024, tại Phòng họp 208, nhà A, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã trang trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023.

Hội nghị được tiến hành với mục đích đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đối thoại, phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của viên chức và của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng Phân viện trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở Phân viện.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Lãnh đạo các phòng, khoa cùng toàn thể viên chức, người lao động của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

TS. Thiều Huy Thuật, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện phát biểu tại Hội nghị

TS. Thiều Huy Thuật, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Thiều Huy Thuật, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể viên chức, người lao động đã giúp Phân viện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia và Quyết định số 86/QĐ-HCQG ngày 18/01/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên. TS. Thiều Huy Thuật mong muốn tại Hội nghị, các đồng chí viên chức, người lao động Phân viện sẽ phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho sự phát triển chung của Phân viện; cùng với Chi ủy, Ban Giám đốc Phân viện xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị đã lắng nghe, góp ý kiến và thảo luận để hoàn thiện các báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phân viện; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 và những quy định về thực hiện quy chế dân chủ tại Phân viện; đánh giá, tổng kết trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; báo cáo công tác tài chính năm 2023.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, Hội nghị cũng đã thảo luận một số ý kiến của viên chức, người lao động Phân viện tập trung vào các vấn đề: đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách… Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc Phân viện đã ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng để kịp thời trao đổi, động viên và có những chiến lược hành động phù hợp trong thời gian sắp tới.

Hội nghị cũng thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 và thống nhất bầu ra 15 viên chức, người lao động đại diện cho viên chức, người lao động của Phân viện dự Hội nghị viên chức, người lao động Học viện Hành chính Quốc gia năm 2023.

Trong không khí tràn ngập sắc xuân của năm mới Giáp Thìn, Hội nghị được tổ chức thành công tốt đẹp tạo ra tâm thế tích cực giúp toàn thể viên chức, người lao động Phân viện tiếp tục đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, góp phần vào sự nghiệp phát triển Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên và Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian sắp tới.

 Một số hình ảnh tại Hội nghị:

ThS. Phan Xuân Quý, Chủ tich Công đoàn BP, Trưởng phòng Quản trị phát biểu tại Hội nghị

ThS. Phan Xuân Quý, Chủ tich Công đoàn BP, Trưởng phòng, Phòng Quản trị phát biểu tại Hội nghị

ThS. Giang Việt Đại - Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng Kế toán - Tài chính phát biểu tại Hội nghị

ThS. Giang Việt Đại – Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng, Phòng Tài chính – Kế toán phát biểu tại Hội nghị

ThS. Trần Hữu Nam - Chánh văn phòng Phân viện phát biểu tại Hội nghị

ThS. Trần Hữu Nam – Phòng Tổ chức – Hành chính Phân viện phát biểu tại Hội nghị

TS. Lê Văn Từ - Trưởng phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

TS. Thiều Huy Thuật, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện phát biểu kết luận Hội nghị

TS. Thiều Huy Thuật, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện phát biểu kết luận Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Lãnh đạo , viên chức, người lao động Phân viện chụp hình lưu niệm.

Lãnh đạo , viên chức, người lao động Phân viện chụp hình lưu niệm.

Nguyễn Đào Xuân

Comments are closed.