Khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh công chức văn phòng – thống kê cấp xã và công chức phụ trách công tác thanh niên, tôn giáo, dân tộc thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk

            Sáng ngày 18/12/2019, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phối hợp với phòng Nội vụ thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh công chức văn phòng – thống kê cấp xã và công chức phụ trách công tác thanh niên, tôn giáo, dân tộc thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.

            Tham dự lễ khai giảng có TS. Lê Văn Từ – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Bồi dưỡng Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên; Ông Hồ Trung Kiên – Phó trưởng phòng Nội Vụ thành phố, lãnh đạo các phòng khoa cùng 45 học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

            Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Lê Văn Từ  khẳng định tầm quan trọng của việc bồi dưỡng chức danh công chức văn phòng – thống kê cấp xã và công chức phụ trách công tác thanh niên, tôn giáo, dân tộc. Yêu cầu các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định của cơ sở đào tạo, tích cực tham gia học tập để khóa học đạt kết quả cao nhất.

            Thay mặt lãnh đạo Phòng Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai giảng khóa học, Ông Hồ Trung Kiên cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; yêu cầu các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định của cơ sở đào tạo, tích cực tham gia học tập để khóa học đạt kết quả cao nhất.

            Một vài hình ảnh tiêu biểu:

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

ThS. Đặng Thị Việt Hà - Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

ThS. Đặng Thị Việt Hà – Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

TS. Lê Văn Từ - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

TS. Lê Văn Từ – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

Ông Hồ Trung Kiên – Phó trưởng phòng Nội Vụ thành phố Buôn Ma Thuột phát biểu tại buổi lễ

Ông Hồ Trung Kiên – Phó trưởng phòng Nội Vụ thành phố Buôn Ma Thuột phát biểu tại buổi lễ

Huỳnh Thị Thùy Trang

Comments are closed.