Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác về gia đình từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Đắk Lắk

          Sáng ngày 02/12/2019, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác về gia đình từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Đắk Lắk

          Tham dự lễ khai giảng có TS. Lê Văn Từ – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Bồi dưỡng Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên; ông Võ Văn Hùng phó Trưởng phòng Công chức Viên chức Sở Nội vụ tỉnh cùng 93 học viên của lớp.

          Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Lê Văn Từ  khẳng định tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực cho đội ngũ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác về gia đình. Yêu cầu các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định của cơ sở đào tạo, tích cực tham gia học tập để khóa học đạt kết quả cao nhất.

          Thay mặt lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai giảng khóa học, ông Võ Văn Hùng khẳng định tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực cho đội ngũ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác về gia đình; cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Tỉnh; yêu cầu các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định của cơ sở đào tạo, tích cực tham gia học tập để khóa học đạt kết quả cao nhất.

          Một vài hình ảnh tiêu biểu

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

ThS. Đặng Thị Việt Hà- Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

ThS. Đặng Thị Việt Hà- Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

TS. Lê Văn Từ - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

TS. Lê Văn Từ – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

Ông Võ Văn Hùng phó Trưởng phòng Công chức Viên chức Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ

Ông Võ Văn Hùng phó Trưởng phòng Công chức Viên chức Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ

 

Comments are closed.