Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên năm 2019

Vào lúc 15 giờ ngày 16/04/2019, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Lê Văn Từ – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Bồi dưỡng, PGS.TS Võ Kim Sơn cùng 29 học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Lê Văn Từ khẳng định tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Hi vọng chương trình bồi dưỡng này sẽ góp phần giúp cho các học viên hiểu rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu cần có với công chức giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp huyện.

 Một vài hình ảnh tiêu biểu:

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

IMG_6308 (Copy)

ThS Lê Kim Loan - Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

ThS Lê Kim Loan – Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

TS. Lê Văn Từ - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

TS. Lê Văn Từ – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

Huỳnh Thị Thùy Trang

Comments are closed.