Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (lớp thứ hai) tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

          Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 04/5/2021, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (lớp thứ hai) cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên.

          Tham dự buổi lễ, về phía khách mời có sự hiện diện của ông Trương Ngọc Tuấn – Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Phú Yên, ông Trần Thành Long – Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên. Về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên có TS. Thiều Huy Thuật – Phó giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc Gia khu vực Tây Nguyên, một số lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện, giảng viên, cán bộ quản lý lớp và 93 học viên.

          Thay mặt Sở nội vụ tỉnh Phú Yên, ông Trương Ngọc Tuấn gửi lời cảm ơn và mong muốn Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo Phân viện sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, ban ngành của địa phương được học tạp, nghiên cứu, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công việc trong giai đoạn hiện nay; đồng thời bày tỏ hy vọng thời gian tới sẽ tiếp tục được hợp tác với Học viện tổ chức các khóa bồi dưỡng thiết thực, bổ ích với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đia phương.

         Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Thiều Huy Thuật khẳng định vai trò của công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng với mục tiêu trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. TS. Thiều Huy Thuật cũng bày tỏ sự tin tưởng các học viên dưới sự quan tâm, tạo điều kiện của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên và các cấp Lãnh đạo tỉnh Phú Yên sẽ cùng nhau nỗ lực cố gắng sẽ tích lũy cho mình những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được nghiên cứu và học tập vào công tác.

Nguyễn Đào Xuân

Comments are closed.