Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại huyện Krông Bông, tinh Đắk Lắk và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương phối hợp với Sở y tế tỉnh Đắk Lắk

     Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 05/11/2021, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương phối hợp với Sở y tế tỉnh Đắk Lắk theo hình thức trực tuyến.

     Tham dự buổi lễ, về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên có TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện, một số lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện, cán bộ quản lý lớp và 200 học viên (bao gồm 86 học viên lớp Krông Bông và 112 học viên lớp phối hợp với Sở y tế tỉnh Đắk Lắk).

     Phát biểu khai giảng, TS. Thiều Huy Thuật nhiệt liệt chào mừng các học viên và nhấn mạnh tầm quan trọng của khóa bồi dưỡng với mục tiêu nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. TS. Thiều Huy Thuật cũng bày tỏ sự tin tưởng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, các học viên sẽ cũng nhau nỗ lực học tập, nghiên cứu để hoàn thành khóa học với kết quả cao.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

ThS. Lê Kim Loan - PTP Quản lý đào tạo, bồi dưỡng công bố các Quyết định liên quan đến lớp học

ThS. Lê Kim Loan – PTP Quản lý đào tạo, bồi dưỡng công bố các Quyết định liên quan đến lớp học

TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học.

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học.

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Nguyễn Đào Xuân

Comments are closed.