Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

          Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 28 tháng 8 năm 2021 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Lễ khai giảng 02 lớp, gồm Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; Lớp  Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương theo hình thức trực tuyến.

          Tham dự buổi lễ, về phía Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên có ông Trương Ngọc Tuấn – Giám đốc Sở; về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện, 72 học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, 35 học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện.

          Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Thiều Huy Thuật chào mừng tất cả các học viên đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia khóa học này, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết, ý nghĩa quan trọng của khóa bồi dưỡng đối với mục tiêu nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương. Khóa học sẽ góp phần cung cấp thêm kiến thức cần thiết về lãnh đạo, quản lý, tư duy chiến lược, hội nhập quốc tế, hệ thống các kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới, trên cơ sở đó giúp đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề thực tiễn. Phó Giám đốc đề nghị các học viên cần có thái độ nghiêm túc, có tinh thần kỷ luật trong quá trình học tập, nghiên cứu để đạt kết quả tốt nhất.

          Thay mặt toàn thể học viên, ông Lê Tấn Đễ phát biểu, khẳng định tất cả các học viên sẽ tham gia đầy đủ các chuyên đề, nghiêm túc chấp hành quy định về học tập của Học viện, Phân viện, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp Lãnh đạo của Học viện Hành chính Quốc gia đã tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để các học viên được tham gia khóa học này.

           Một số hình ảnh tại buổi lễ:

ThS. Tạ Thị Thu Trang - Phòng Quản lý ĐT-BD công bố các Quyết định liên quan.

ThS. Tạ Thị Thu Trang – Phòng Quản lý ĐT-BD công bố các Quyết định liên quan.

TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu khai giảng các lớp học.

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu khai giảng các lớp học.

Đại diện học viên phát biểu

Đại diện học viên phát biểu

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Nguyễn Thị Ngọc

Comments are closed.