Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

     Thực hiện kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng năm 2021 đã được Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia phê duyệt, ngày 04 tháng 12 năm 2021, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương theo hình thức trực tuyến.

     Tham dự buổi lễ có TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện và 49 học viên tham gia khóa học.

    Tại buổi Lễ, ThS. Lê Kim Loan – Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng đã thông qua quyết định mở lớp và các quyết định liên quan đến tổ chức lớp học.

     Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Thiều Huy Thuật chào mừng tất cả các học viên đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia khóa học này, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết, ý nghĩa quan trọng của khóa bồi dưỡng đối với mục tiêu nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ. Khóa học sẽ góp phần cung cấp thêm kiến thức cần thiết về lãnh đạo, quản lý, tư duy chiến lược, hội nhập quốc tế, hệ thống các kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới, trên cơ sở đó giúp đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp vụ nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề thực tiễn.

       Thay mặt toàn thể học viên, ông Ngô Đức Thọ phát biểu, khẳng định tất cả các học viên sẽ tham gia đầy đủ khóa học, nghiêm túc chấp hành quy định về học tập của Học viện, Phân viện, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp Lãnh đạo của Học viện Hành chính Quốc gia đã tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để các học viên được tham gia khóa học này.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

ThS. Lê Kim Loan - Phó trưởng phòng Quản lý ĐT-BD công bố các Quyết định liên quan đến lớp học.

ThS. Lê Kim Loan – Phó trưởng phòng Quản lý ĐT-BD công bố các Quyết định liên quan đến lớp học.

TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học.

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học.

Đại diện học viên phát biểu

Đại diện học viên phát biểu

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Nguyễn Thị Ngọc

Comments are closed.